Hướng dẫn rút tiền

CÁCH 1: RÚT TIỀN TỪ WEB TRADING

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản từ https://nhwts.nhsv.vn/v2/view/login/login.jsp?lang=vi.

Bước 2: Vào mục "Dịch vụ Khách hàng", chọn "Chuyển tiền ra Ngân hàng" 

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản nhận tiền, số tiền

Bước 4: Bấm RÚT TIỀN để hoàn tất

CÁCH 2: RÚT TIỀN TỪ MOBILE TRADING

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào ứng dụng NHSV Mobile 2.0

Bước 2: Vào mục "Tài khoản", chọn "Dịch vụ Tài khoản" 

Bước 3: Vào tab RÚT TIỀN:

- Chọn số tài khoản chứng khoán

- Chọn số tài khoản ngân hàng nhận tiền

- Nhập số tiền cần rút

- Bấm RÚT TIỀN để hoàn thành

CÁCH 3: RÚT TIỀN TỪ HOME TRADING

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào Hệ thống NHSV HTS

Bước 2: Vào mục "Hỗ trợ Khách hàng", chọn "Chuyển tiền ra Ngân hàng" 

Bước 3: 

- Chọn Sub chứng khoán

- Chọn Tài khoản ngân hàng đăng ký

- Nhập số tiền

- Chọn RÚT TIỀN để hoàn thành

1900.1055