Giao dịch trái phiếu riêng lẻ

HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1.  Thời gian giao dịch:

Từ thứ 2 tới thứ 6 hằng tuần trừ ngày nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật Lao động

 Phiên buổi sáng: từ 9h00 đến 11h30

Phiên buổi chiều: từ 13h00 đến 14h45

Thời gian giao dịch tại Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (“NHSV”) và thời gian báo kết quả vào hệ thống của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) có thể thay đổi căn cứ theo quy định của HNX.

2.  Sản phẩm giao dịch: 

Trái phiếu Doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

3. Cách thức đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ (“TPDNRL”):

Trường hợp Nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán cơ sở tại NHSV, trước tiên Nhà đầu tư cần thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở với NHSV và sau đó thực hiện đăng ký giao dịch TPDNRL tại NHSV theo quy định từng thời kỳ của NHSV

Trường hợp Nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở tại NHSV, Nhà đầu tư thực hiện đăng ký giao dịch TPDNRL tại NHSV theo quy định từng thời kỳ của NHSV.

Nhà đầu tư cần đáp ứng tiêu chí về nhà đầu tư chuyên nghiệp trước khi đặt lệnh Mua TPDNRL, tuy nhiên không bắt buộc phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp khi đăng ký giao dịch hoặc khi bán TPDNRL.

4.  Các quy định chung:

4.1 Điều kiện để được giao dịch TPDNRL

Đã đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại NHSV và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam (“VSD”) chấp nhận ít nhất 01 ngày làm việc trước khi bắt đầu giao dịch (hoặc theo quy định từng thời kỳ của cơ quan quản lý).

Là nhà đầu tư chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán khi mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Đã ký Bản xác nhận thông tin của mã trái phiếu theo mẫu quy định tại Phụ lục V Nghị định 65/2022/NĐ-CP trước khi bắt đầu giao dịch. (Áp dụng theo mã).

4.2 Loại hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ: Giao dịch mua bán Thông thường

Giao dịch mua bán thông thường là giao dịch trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu cho một bên khác và không kèm theo cam kết mua lại.

4.3   Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận.

Có 02 phương thức giao dịch thỏa thuận:

a. Thoả thuận thông thường: Là hình thức giao dịch trong đó bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch từ trước và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để xác lập giao dịch;

b. Thỏa thuận điện tử: Là hình thức giao dịch trong đó thành viên giao dịch nhập lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn vào hệ thống hoặc lựa chọn các lệnh đối ứng phù hợp đã được nhập vào hệ thống để thực hiện giao dịch.

4.4 Quy định chung về giao dịch TPDNRL

Lệnh chào mua, chào bán thỏa thuận điện tử có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống của HNX cho đến khi kết thúc phiên giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị huỷ bỏ.

Giao dịch chứng khoán được xác lập khi được đại diện giao dịch xác nhận giao dịch trên hệ thống đăng ký giao dịch của HNX.

Tham số

Điều kiện/ Giới hạn/ Giá trị

Phương thức giao dịch

Giao dịch thỏa thuận

Loại hình giao dịch

Giao dịch thông thường

Loại lệnh

Thỏa thuận thông thường/ Thỏa thuận điện tử

Thời gian nhập lệnh

+ Hệ thống NHSV: từ 8h00 – 14h45

+ Hệ thống sở HNX:

-       Sáng từ 9h00 – 11h30

-       Chiều từ 13h00 – 14h45

Mệnh giá chứng khoán

Đối với trái phiếu phát hành theo 153/2020/NĐ-CP: 100.000 VND hoặc bội số của 100.000 VND;

Đối với trái phiếu phát hành theo 65/2022/NĐ-CP: 100.000.000 VND hoặc bội số của 100.000.000 VND;

Đơn vị giao dịch

01 trái phiếu

Biên độ giao động

Không quy định

Đơn vị yết giá

01 đồng

Khối lượng giao dịch

Tối thiểu 01 trái phiếu

Phương thức thanh toán

-   Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thanh toán tức thời theo từng giao dịch tại ngày thanh toán ngay khi bên bán có đủ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và bên mua có đủ tiền trên tài khoản.

-   Việc thanh toán giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại VSD đồng thời với thanh toán tiền tại ngân hàng thanh toán (nguyên tắc DVP).

-   Ngày thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là cùng ngày giao dịch (T+0).

Sửa/ Hủy lệnh trong giờ giao dịch

+ Được phép sửa, hủy lệnh chưa thực hiện

+ Được phép thực hiện xin sửa lệnh đã thực hiện trong thời giao giao dịch

5.  Các bước thực hiện tại NHSV: 

Bước 1: Khách hàng gửi yêu cầu giao dịch Mua/Bán TPDNRL tới NHSV

Nhà đầu tư gửi yêu cầu giao dịch Mua/Bán khi bảo đảm điều kiện về ký quỹ tiền/trái phiếu tới NHSV theo phương thức giao dịch trực tiếp tới Hội sở hoặc Chi nhánh của NHSV.

Bước 2: NHSV kiểm tra tính hợp lệ của lệnh 

Đối với lệnh mua, khách hàng phải đảm bảo đủ tiền, đủ điều kiện là Nhà Đầu tư Chứng khoán Chuyên nghiệp và đã ký bản xác nhận thông tin của mã trái phiếu theo mẫu quy định tại Phụ lục V Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

Đối với lệnh bán, khách hàng phải đảm bảo đủ số lượng chứng khoán bán.

Bước 3: NHSV thực hiện lệnh trên hệ thống và gửi lệnh tới HNX

Đối với lệnh mua, trước khi thực hiện lệnh của NĐT trên hệ thông, NĐT cần ký hoàn tất văn bản xác nhận của nhà đầu tư (Đối với lệnh bán NĐT vui lòng bỏ qua bước này):

Nhà đầu tư ký xác nhận vào văn bản xác nhận của nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 65/2022/NĐ-CP trước khi nhập lệnh vào hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Đối với tài khoản không lưu ký, NHSV lấy xác nhận Chấp nhận thanh toán từ ngân hàng lưu ký của khách hàng trước khi thực hiện lệnh mua TPDNRL.

Nhân viên NHSV thực hiện lệnh trên hệ thống NHSV, gửi lệnh đến hệ thống giao dịch của HNX

Sửa, hủy lệnh trong thời gian giao dịch

- Lệnh giao dịch chưa được xác lập được sửa, hủy.

- Lệnh giao dịch đã được xác lập trên hệ thống giao dịch TPDNRL của HNX không được phép hủy.

- Trường hợp lệnh đã được xác lập nhưng phát hiện nhập sai lệnh khi chưa gửi VSD thực hiện thanh toán, NHSV được phép sửa lệnh giao dịch nhưng phải xuất trình lệnh gốc của nhà đầu tư; phải được bên đối tác đồng ý về việc sửa đổi và được HNX chấp thuận. 

Xác lập giao dịch

Giao dịch TPDNRL được xác lập khi bên mua và bán xác nhận thực hiện giao dịch trên hệ thống giao dịch TPDNRL của HNX.

Bước 4: Nhận kết quả khớp lệnh

- Thời gian cập nhật kết quả khớp lệnh từ 09h00 – 14h45.

- Hình thức nhận kết quả giao dịch: Trực tiếp, qua điện thoại.

Bước 5: Thanh toán TPDNRL

Phương thức thanh toán: Thanh toán ngay/ Thanh toán cuối ngày;

Ngày thanh toán giao dịch TPDNRL: Cùng ngày giao dịch T+0;

6. Biểu phí: vui lòng tham khảo tại đây

Mọi thắc mắc trong quá trình giao dịch, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tại Phòng Dịch vụ khách hàng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam – Tầng 9, tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại:

-       Phòng Dịch vụ khách hàng: 1900 1055 (Ext 12)

-       Khối Hỗ trợ kinh doanh:  1900 1055 (Ext 16)

1900.1055