Chứng chỉ hành nghề

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán đến Tháng 03.2023

STT

Họ và tên

CCHN số

Ngày cấp

1

Kim Jong Seok

002648/PTTC   

10/02/2023

2

Kim Young Wan

002644/PTTC

10/02/2023

3

Nguyễn Văn Quang

002455/PTTC

28/11/2018

4

Nguyễn Ngọc Dũng

001642/QLQ

04/01/2018

5

Đinh Ngọc Bằng

006794/MGCK

02/03/2021

6

Hoàng Võ Phượng Trang

003249/MGCK

21/10/2015

7

Nguyễn Thị Hằng

002001/MGCK

02/12/2011

8

Vũ Hoàng

004327/MGCK

05/01/2018

9

Nguyễn Xuân Anh Trung

006481/MGCK

22/04/2020

10

Lâm Anh Tùng

006626/MGCK

10/09/2020

11

Nguyễn Văn Hải

006739/MGCK

07/12/2020

12

Dương Anh Đức

002578/PTTC

05/11/2020

13

Phạm Hải Hoàng

002531/PTTC

30/12/2019

14

Nguyễn Bích Thủy

001591/QLQ

01/08/2017

15

Nguyễn Thị Vân

001666/PTTC

02/06/2010

16

Phạm Thanh Tường

001928/QLQ

17/09/2020

17

Nguyễn Ngọc Tươi

01249/PTTC

05/08/2009

18

Nguyễn Kim Đăng

00662/PTTC

10/04/2009

19

Nguyễn Thị Thu Sương

001499/PTTC

17/12/2009

20

Trịnh Thế Anh

01125/PTTC

23/06/2009

21

Phạm Thị Yến

004679/MGCK

14/11/2018

22

Phạm Thị Phương Anh

003248/MGCK

21/10/2015

23

Nguyễn Thị Hương Nhài

006328/MGCK

21/01/2020

24

Vũ Thị Diệu Hằng

004702/MGCK

30/11/2018

25

Nguyễn Bích Ngọc

005064/MGCK  

13/05/2019

26

Trần Công Văn

003470/MGCK

25/03/2016

27

Trần Ngọc Thắng

003356/MGCK

18/01/2016

28

Ngô Khắc Phạm Việt Hoàng

00973/MGCK

29/07/2009

29

Lương Cao Hoàng Bảo

002224/MGCK

24/07/2012

30

Nguyễn Trần Hưng

001737/QLQ

17/12/2018

31

Nguyễn Thanh Hưng

005229/MGCK

10/10/2019

32

Phạm Duy Khanh

001756/MGCK

05/07/2011

33

Bùi Quang Huy

006708/MGCK

12/11/2020

34

Nguyễn Diệp Phú Trung

004571/MGCK

23/08/2018

35

Diệp Lan Hương

006513/MGCK

27/05/2020

36

Trịnh Hoài Thu

00957/PTTC

12/06/2009

37

Hà Hữu Đạt

01026/PTTC

05/06/2009

38

Nguyễn Thị Minh Phương

001731/QLQ

03/12/2018

39

Vũ Tuấn Long

006870/MGCK  

28/07/2022

40

Nguyễn Thị Tố Uyên

007082/MGCK

02/02/2023

1900.1055