Chứng chỉ hành nghề

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán đến 01.06.2022

STT Họ tên (*) Số chứng chỉ Ngày cấp CCHN 
1 Lee Jin Hwan 001708/QLQ 19/09/2018
2 Nguyễn Văn Quang 002455/PTTC 28/11/2018
3 Nguyễn Ngọc Dũng 001642/QLQ 04/01/2018
4 Đinh Ngọc Bằng 006794/MGCK 02/03/2021
5 Hoàng Võ Phượng Trang 003249/MGCK 21/10/2015
6 Nguyễn Thị Hằng 002001/MGCK 02/12/2011
7 Vũ Hoàng 004327/MGCK 05/01/2018
8 Nguyễn Xuân Anh Trung 006481/MGCK 22/04/2020
9 Ngô Trung Dũng 002473/PTTC 24/01/2019
10 Lâm Anh Tùng 006626/MGCK 10/09/2020
11 Nguyễn Văn Hải 006739/MGCK 07/12/2020
12 Nguyễn Phương Anh 006322/MGCK 20/01/2020
13 Dương Anh Đức 002578/PTTC 05/11/2020
14 Phạm Hải Hoàng 002531/PTTC 30/12/2019
15 Nguyễn Bích Thủy 001591/QLQ 01/08/2017
16 Nguyễn Thị Vân 001666/PTTC 02/06/2010
17 Phạm Thanh Tường 001928/QLQ 17/09/2020
18 Nguyễn Ngọc Tươi 01249/PTTC 05/08/2009
19 Nguyễn Kim Đăng 00662/PTTC 10/04/2009
20 Nguyễn Thị Thu Sương 001499/PTTC 17/12/2009
21 Trịnh Thế Anh 01125/PTTC 23/06/2009
22 Phạm Thị Yến 004679/MGCK 14/11/2018
23 Phạm Thị Phương Anh 003248/MGCK 21/10/2015
24 Nguyễn Thị Hương Nhài 006328/MGCK 21/01/2020
25 Vũ Thị Diệu Hằng 004702/MGCK 30/11/2018
26 Nguyễn Thị Thu Thơm 002811/MGCK    30/12/2014
27 Nguyễn Bích Ngọc 005064/MGCK    13/05/2019
28 Trần Công Văn 003470/MGCK 25/03/2016
29 Trần Ngọc Thắng 003356/MGCK 18/01/2016
30 Ngô Khắc Phạm Việt Hoàng 00973/MGCK 29/07/2009
31 Lương Cao Hoàng Bảo 002224/MGCK 24/07/2012
32 Cao Minh Hoàng 005030/MGCK 23/04/2019
33 Nguyễn Ngọc Linh 002096/PTTC 27/05/2014
34 Nguyễn Trần Hưng 001737/QLQ 17/12/2018
35 Nguyễn Thanh Hưng 005229/MGCK 10/10/2019
36 Phạm Duy Khanh 001756/MGCK 05/07/2011
37 Bùi Quang Huy 006708/MGCK 12/11/2020
38 Nguyễn Diệp Phú Trung 004571/MGCK 23/08/2018
39 Trịnh Nguyên Minh Đức  003954/MGCK    30/03/2017
40 Diệp Lan Hương 006513/MGCK 27/05/2020

 

1900.1055