Chứng chỉ hành nghề

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán đến 31.01.2021

STT Họ và tên CCHN số Ngày cấp
1 Lee Jin Hwan 001708/QLQ 19/09/2018
2 Nguyễn Văn Quang 002455/PTTC 28/11/2018
3 Vũ Thị Diệu Hằng 00870/MGCK 30/11/2018
4 Nguyễn Ngọc Dũng 001642/QLQ 01/04/2018
5 Vũ Hoàng 004327/MGCK 05/01/2018
6 Nguyễn Xuân Anh Trung 006481/MGCK 22/04/2020
7 Lâm Anh Tùng 006626/MGCK 10/09/2020
8 Lê Thị Tuyết Nhung 001690/PTTC 02/06/2010
9 Lương Thị Thu 004701/MGCK 30/11/2018
10 Phạm Thanh Tường 001928/QLQ 17/09/2020
11 Nguyễn Trần Hưng 001737/QLQ 17/12/2018
12 Lương Cao Hoàng Bảo 002224/MGCK 24/07/2012
13 Cao Minh Hoàng 005030/MGCK 23/04/2019
14 Trần Ngọc Thắng 003356/MGCK 18/01/2016
15 Ngô Khắc Phạm Việt Hoàng 00973/MGCK 29/07/2009
16 Nguyễn Thanh Hưng 005229/MGCK 10/10/2019
17 Nguyễn Thị Khả Vy 002711/MGCK 09/10/2014
18 Nguyễn Ngọc Linh 002096/PTTC 27/05/2014
19 Ngô Trung Dũng 002473/PTTC 24/01/2019
20 Nguyễn Tiến Kha 004719/MGCK 25/12/2018
21 Phạm Thi Yến 004679/MGCK 14/11/2018
22 Phạm Thị Phương Anh 003248/MGCK 21/10/2015
23 Nguyễn Kim Đăng 00662/PTTC 10/04/2009
24 Nguyễn Thị Thu Sương 001499/PTTC 17/12/2009
25 Trịnh Thế Anh 01125/PTTC 23/06/2009
26 Nguyễn Bích Thủy 001591/QLQ 01/08/2017
27 Phạm Hải Hoàng 002531/PTTC 30/12/2019
28 Bùi Quang Hưng 004950/MGCK 08/03/2019
29 Hoàng Võ Phượng Trang 003249/MGCK 21/10/2015
30 Nguyễn Thị Qúy 004551/MGCK 10/08/2018
31 Nguyễn Thị Hương Nhài 006328/MGCK 21/01/2020
32 Nguyễn Thị Vân 001666/PTTC 02/06/2010
33 Trần Công Văn 003470/MGCK 25/03/2016
34 Nguyễn Văn Hải 006739/MGCK 07/12/2020
35 Nguyễn Ngọc Tươi 01249/PTTC 05/08/2009

 

04.01.2021 15:00 PM

1900.1055