Giao dịch ký quỹ

 1. Mở tài khoản giao dịch ký quỹ

q Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường tại NHSV (trường hợp chưa có tài khoản)
q Khách hàng ký “Hợp đồng Mở Tài khoản Giao dịch ký quỹ” tại Trụ sở hoặc chi nhánh của NHSV. (Mẫu hợp đồng vui lòng xem tại đây
q Khách hàng đăng nhập vào tài khoản trên các kênh giao dịch trưc tuyến mà NHSV đang cung cấp (WTS, HTS, MTS) để thực hiện Giao dịch ký quỹ theo hướng dẫn

 2. Thông tin sản phẩm giao dịch ký quỹ

NHSV cung cấp các sản phẩm Margin với các chính sách phí chuyên biệt tuỳ theo các đối tượng khách hàng mục tiêu khác nhau, bao gồm 

STT

Tên sản phẩm 

Thông tin chung

1

 Sản phẩm 
Margin chung
(Xem chi tiết)

Sản phẩm hỗ trợ tài chính cho vay đầu tư chứng khoán với tài sản đảm bảo là cổ phiếu trong danh mục cho phép của UBCK

2

Sản phẩm 
RAINBOW 
(Xem chi tiết)

 Sản phẩm giao dịch ký quỹ ưu đãi lãi suất trong kỳ hạn ngắn, dành cho khách hàng ưa thích giao dịch nhanh với mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 7.3%/năm

3

Sản phẩm 
BLUECHIP 
(Xem chi tiết)

 Sản phẩm giao dịch ký quỹ với danh mục cổ phiếu cho vay cao 50% với mức lãi suất thấp nhất thị trường 7.3%/năm

 4 Sản phẩm 
NH-FIVE
(Xem chi tiết)

 Sản phẩm giao dịch ký quỹ với ưu đãi Miễn lãi 5 ngày lịch, từ ngày thứ 6 sẽ áp dụng lãi suất 10.2%/năm cho tất cả các khách hàng.(Không áp dụng đồng thời với các sản phẩm margin khác)

5 Sản phẩm 
NH-FIVE+
(Xem chi tiết)

Sản phẩm giao dịch ký quỹ với ưu đãi:

Miễn lãi 5 ngày lịch,

từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 30: áp dụng lãi suất 6%

từ ngày thứ 31 đến ngày thứ 90: áp dụng lãi suất 9.5%

Đối tượng: khách hàng mở mới tài khoản từ 20/5/2024 đến 20/8/2024 và các khách hàng không phát sinh giao dịch trong thời gian từ 17/5/2023 đến 17/5/2024.

Thời gian: từ 20/5/2024 đến 20/8/2024

(Không áp dụng đồng thời với các sản phẩm margin khác)

 

3. Bộ tỷ lệ giao dịch ký quỹ

Các tỷ lệ

Tỷ lệ

Ý nghĩa

 Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

IMR

50%

Tỷ lệ giữa tài sản thực có (trước khi thực hiện giao dich) so với giá trị chứng khoán dự kiến thực hiện mua được bằng lệnh giao dịch ký quỹ tính theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch

 Tỷ lệ ký quỹ duy trì

MMR

35%

 Tỷ lệ tối thiểu giữa tài sản thực có so với tổng tài sản trên TKGDKQ của Khách hàng tính theo định giá của NHSV mà Khách hàng có nghĩa vụ duy trì tại mọi thời điểm trong suốt thời hạn hiệu lực của hợp đồng. 

 Tỷ lệ gọi ký quỹ bổ sung

LMR

35%

 Tỷ lệ tối thiểu giữa tài sản thực có so với tổng tài sản trên TKGDKQ của Khách hàng tính theo định giá của NHSV. Khi tỷ lệ ký quỹ thấp hơn tỷ lệ gọi ký quỹ bổ sung thì Khách hàng có nghĩa vụ phải bổ sung tiền hoặc chứng khoán để đưa tỷ lệ ký quỹ lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ gọi ký quỹ bổ sung

 Tỷ lệ xử lý

FMR

30%

Tỷ lệ giữa tài sản thực có so với tổng tài sản trên TKGDKQ của Khách hàng tính theo định giá của NHSV mà vào bất kỳ thời điểm nào thì tỷ lệ ký quỹ thấp hơn hoặc bằng tỷ lệ bán giải chấp/tỷ lệ xử lý, NHSV sẽ thực hiện bán TSĐB/tài sản đảm bảo khác của Khách để đưa tỷ lệ ký quỹ lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ ký quỹ duy trì. 

 

4. Danh mục CK cho vay giao dịch ký quỹ

Danh mục giao dịch ký quỹ

File

Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 20.05.2024 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 09.05.2024 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 15.04.2024 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ SP BLUE CHIP ngày 12.04.2024 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 12.04.2024 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 11.04.2024 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 09.04.2024 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 08.04.2024 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 05.04.2024 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 04.04.2024 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ SP BLUE CHIP ngày 02.04.2024 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 02.04.2024 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 01.04.2024 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 22.03.2024 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 18.03.2024 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 13.03.2024 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 04.03.2024 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 21.02.2024 Tải
Danh mục giao dịch ký quỹ ngày 24.01.2024 Tải

 

1900.1055