Biểu phí

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam gửi tới Quý khách hàng Biểu phí giao dịch áp dụng từ ngày 23/03/2020 đến ngày 30/06/2021 như sau

 

I. TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

Dịch vụ

Mức phí

  Mở tài khoản

Miễn phí

  Đóng tài khoản

- Khách hàng nhân trong nước: 50.000VND/lần

- Khách hàng tổ chức trong nước: 100.000VND/lần

- Khách hàng nhân nước ngoài: 200.000VND/lần

- Khách hàng tổ chức nước ngoài: 400.000VND/lần

  Xin cấp số giao dịch chứng khoán cho nhà Đầu nước ngoài

Miễn phí

  Cấp thẻ bảo mật giao dịch chứng khoán online lần đầu

Miễn phí

  Cấp lại thẻ bảo mật giao dịch chứng khoán online

Miễn phí

 

II. PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Mức phí (x giá trị giao dịch)
Lệnh đặt qua Web-trading, Home-trading, Mobile-trading                         Lệnh đặt qua các kênh còn lại                        
0.147% 0.197%

 

III. PHÍ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN (áp dụng từ ngày 01/03/2019)

  Phí tối thiểu 20.000VND/lần
  Phí ứng trước 0.028% x số tiền ứng trước x số ngày

 

IV. LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT (Nộp VSD)

  Lưu ký chứng khoán 0.27 VND/ chứng khoán/ tháng
  Chuyển khoản chứng khoán sang thành viên lưu ký khác 0.3 VND/ 01 chứng khoán/lần/ 01 mã chứng khoán
  Chuyển khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán 0.3 VND/ 01 chứng khoán/lần/ 01 mã chứng khoán

 

V. PHÍ PHONG TỎA, GIẢI TỎA CHỨNG KHOÁN CẦM CỐ THEO YÊU CẦU

q Mức thu:  Miễn phí

 

VI. PHÍ CUNG CẤP SAO KÊ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

q Cung cấp 02 bản sao kê có xác nhận và đóng dấu của NHSV các loại giấy tờ: xác nhận số dư tài khoản chứng khoán, sao kê giao dịch chứng khoán ...

     Mức thu: 50.000VND/lần

 

VII. DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ

  Nhà đầu tư trong nước 0.1%
  Nhà đầu tư nước ngoài 0.1%

 

q Lưu ý: Biểu phí trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân Khách hàng phải nộp theo Luật định. Biểu phí có thể thay đổi theo từng thời kỳ.

 MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ HOTLINE 19001055

1900.1055