Biểu phí

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam gửi tới Quý khách hàng Biểu phí giao dịch áp dụng từ ngày 03/08/2021 như sau

I. TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

Dịch vụ

Mức phí

  Mở tài khoản

Miễn phí

  Đóng tài khoản

- Khách hàng cá nhân trong nước: 50.000VND/lần

- Khách hàng tổ chức trong nước: 100.000VND/lần

- Khách hàng cá nhân nước ngoài: 200.000VND/lần

- Khách hàng tổ chức nước ngoài: 400.000VND/lần

  Xin cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà Đầu tư nước ngoài

Miễn phí

  Cấp thẻ bảo mật giao dịch chứng khoán online lần đầu

Miễn phí

  Cấp lại thẻ bảo mật giao dịch chứng khoán online

Miễn phí

 

II. PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Mức phí (x giá trị giao dịch)

Lệnh đặt qua Web-trading, Home-trading, Mobile-trading  

                      Lệnh đặt qua các kênh còn lại                        

0.15%

0.2%

 

III. PHÍ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN (áp dụng từ ngày 01/03/2019)

  Phí tối thiểu

20.000VND/lần

  Phí ứng trước

0.028% x số tiền ứng trước x số ngày

 

IV. LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT (Nộp VSD)

  Lưu ký chứng khoán

0.27 VND/ chứng khoán/ tháng

  Chuyển khoản chứng khoán sang thành viên lưu ký khác

0.3 VND/ 01 chứng khoán/lần/ 01 mã chứng khoán

  Chuyển khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán

0.3 VND/ 01 chứng khoán/lần/ 01 mã chứng khoán

 

V. PHÍ PHONG TỎA, GIẢI TỎA CHỨNG KHOÁN CẦM CỐ THEO YÊU CẦU: Miễn phí

VI. PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU

Cung cấp thông tin tài khoản có xác nhận và đóng dấu của NHSV như: xác nhận số dư chứng khoán, xác nhận dư nợ ký quỹ, sao kê giao dịch tiền, sao kê giao dịch chứng khoán ...

q Mức thu:

- Gửi đến địa chỉ Khách hàng yêu cầu: 30.000VNĐ/lần

- Khách hàng nhận trực tiếp tại Quầy giao dịch của NHSV hoặc nhận từ Người chăm sóc/ Người quản lý tài khoản: Miễn phí

VII. DỊCH VỤ CHO VAY KÝ QUỸ

  Lãi suất trong hạn (sản phẩm margin chung) (*)

10.2%

  Lãi suất quá hạn

150% x (*)

Chi tiết lãi suất các sản phẩm giao dịch ký quỹ, vui lòng tham khảo tại đây

VII. DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ

  Nhà đầu tư trong nước

0.1%

  Nhà đầu tư nước ngoài

0.1%

 

q Lưu ý: Biểu phí trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân Khách hàng phải nộp theo Luật định. Biểu phí có thể thay đổi theo từng thời kỳ.

 MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ HOTLINE 19001055

1900.1055