Hướng dẫn nộp tiền

q Người thụ hưởng: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM

STT

Số tài khoản

Tại ngân hàng

 Dành cho nhà đầu trong nước

1

1221 0000 242 493

Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thành

2 1211 0000 555 343      Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Hai Bà Trưng 
3 1451 0000 556 650      Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Ba mươi tháng tư 
4

030 1000 416 621

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB)- Chi nhánh Hoàn Kiếm

5

100 301 022 557

    Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên
6 00710 82680 008       Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Hội Sở
7 185 796 329     Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Hội Sở 
8 191 345 37178 660     Ngân hàng  TMCP Kỹ Thương VIệt Nam  - CN Sở Giao Dịch
9 9039177        Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Hải Dương

 Dành cho nhà đầu nước ngoài

1

1221 0000 304 162

Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Thành

2

700 011 570198

Ngân hàng Shinhan Việt Nam (Shinhanbank)- Chi nhánh Nội

3

100 301 045537

Ngân hàng Woori Bank Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

 

q Nội dung nộp tiền

- Nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán 039Cxxxxxx-00 (trường hợp khách hàng nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường) (hoặc 039Cxxxxxx-01, trường hợp khách hàng nộp tiền vào tài khoản giao dịch ký quỹ margin), của yyyy (Ghi đầy đủ họ, tên đêm, tên khách hàng)

- dụ: Nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán 039C100199-00 của Nguyễn Văn A

 

q Khách hàng thực hiện nộp tiền tại quầy giao dịch vui lòng chuyển khoản vào tài khoản ghi trên của Chứng khoán NH Việt Nam với nội dung nộp tiền ghi rõ: Nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán 039Cxxxxxx-00 (hoặc 039Cxxxxxx-01), của yyyy (Ghi đầy đủ họ, tên đêm, tên khách hàng)

q Lưu ý: Khách hàng không chuyển tiền qua ATM vì không có nội dung chuyển tiền thì Chứng khoán NH Việt Nam không hạch toán tiền vào tài khoản giao dịch cho khách hàng được.

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ THEO SỐ HOTLINE 19001055

1900.1055