Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2020

 

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM

Số: 512/CV-NHSV

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

 

Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                    - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

                     - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình,  Hà Nội

Điện thoại: 0243.941.3369                                                                      Fax: 0243.941.0248

Người thực hiện công bố thông tin: Lee Jin Hwan

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình,  Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243.941.3369                    Fax: 0243.941.0248

Loại thông tin công bố¨ 24 giờ       ¨ 72  giờ        þ bất thường        ¨ theo yêu cầu        ¨ định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 07/07/2020, Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã ký Hợp đồng kiểm toán số 126/2020/HĐKT để soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính giữa niên độ kết thúc tại ngày 30/06/2020 của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/07/2020 tại đường dẫn: https://nhsv.vn/tin-tuc/cong-bo-thong-tin-ky-ket-hop-dong-kiem-toan-soat-xet-bctc-6-thang-dau-nam-2020.html

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NHSV trân trọng thông báo./.

 

 

 

ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

LEE JIN HWAN

 

 

 

 

 

 

1900.1055