Hướng dẫn Giao dịch cổ phiếu lẻ

1. Đối với cổ phiểu lẻ trên sàn HNX, Upcom:

– Cách thức đặt lệnh: Giao dịch mua, bán trên sàn. Khách hàng đặt lệnh bán lô lẻ qua các kênh: tại quầy, qua Tổng đài hoặc trực tuyến.

– Thời gian thanh toán: Lệnh giao dịch lô lẻ sau khi khớp cũng được thanh toán bù trừ như lệnh giao dịch bình thường.

2. Đối với cổ phiếu lẻ trên sàn HOSE:

Cách thức đặt lệnh: Giao dịch mua, bán trên sàn. Khách hàng đặt lệnh bán lô lẻ qua các kênh: tại quầy, qua Tổng đài hoặc trực tuyến.

Các quy định giao dịch chung:

Nội dung

Chi tiết

Chứng khoán áp dụng

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền

Khối lượng giao dịch

Từ 01 đến 99 chứng khoán

Phương thức giao dịch

Giao dịch khớp lệnh liên tục và Giao dịch thỏa thuận

Thời gian giao dịch

  • Giao dịch liên tục: 9h15 -11h30 và 13h00-14h30
  • Giao dịch thỏa thuận: 09h15-11h30 và 13h00-15h00

Loại lệnh áp dụng

Lệnh giới hạn (LO)

Bước giá

Đơn vị yết giá

Biên độ dao động giá

Thời gian thanh toán

Sửa, hủy lệnh

Quy định tương tự giao dịch chứng khoán lô chẵn

Lưu ý khác

1. Giao dịch lô lẻ của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền mới niêm yết hoặc giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng, đình chỉ giao dịch từ 25 ngày giao dịch liên tiếp trở lên không được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập.

2. Các lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ chỉ được khớp với nhau và không được khớp với lệnh chứng khoán lô chẵn.

 

1900.1055