Hướng dẫn Giao dịch cổ phiếu lẻ

Đối với cổ phiếu lô lẻ (khối lượng <100 cổ phiếu), Quý khách vui lòng tham khảo Cách thức giao dịch lô lẻ theo quy định của từng Sở giao dịch như sau:

Đối với cổ phiếu lẻ trên sàn HNX,  UPCOM

 - Quý khách hàng thực hiện bán chứng khoán lô lẻ theo quy định giao dịch của HNX

 - Phương thức giao dịch: tại quầy, qua Tổng đài hoặc trực tuyến

 - Giao dịch thỏa thuận trực tiếp với NHSV hoặc với đối tác theo thỏa thuận của Quý khách

Đối với cổ phiếu lẻ trên sàn HSX

 1. Danh mục thu mua: Toàn bộ cổ phiếu lẻ niêm yết trên sàn HSX và tự do chuyển nhượng.

 2. Thời gian NHSV thực hiện tiếp nhận lệnh bán chứng khoán lô lẻ của Khách hàng: Ngày 15 hàng tháng, nếu ngày 15 rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật thì ngày thực hiện vào ngày làm việc liền sau đó.

 3. Cách thức đặt lệnh:

 i. Quý khách hàng điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận trên Phiếu lệnh bán chứng khoán lô lẻ theo mẫu của NHSV.

 ii. Chuyển trực tiếp phiếu lệnh cho Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tại các quầy giao dịch của NHSV hoặc cho Nhân viên Môi giới.

 4. Giá thực hiện: Giá sàn của ngày đặt lệnh

 5. Phí giao dịch: 0.2%* giá trị giao dịch

 6. Thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán: theo quy định của pháp luật hiện hành

 7. Phí chuyển khoản chứng khoán: Theo mức thu của VSD

 8. Thời gian thanh toán: Khi có xác nhận của VSD (có thể kéo  dài từ 7-15 ngày làm việc).

 

1900.1055