Weekly Market Highlight 22/06/2020 - 26/06/2020

Tổng hợp:

Thị trường tăng nhẹ ngày thứ 2, giảm điểm trong các ngày còn lại: Ngoại trừ ngành công nghệ, tiện ích, hàng tiêu dùng tăng rất nhẹ, tất các các ngành khác đều giảm điểm; Thanh khoản khá phân hóa: tăngnhóm công nghiệp nguyên vật liệu; nhưng lại giảm mạnhnhóm ngân hàng, tiện ích, dược phẩm.

Trong tuần qua, số ca nhiễm Covid-19 tăng rất mạnhMỹ, khiến TTCK Mỹ giảm sốc trong vài phiên. Qua đó đã ảnh hưởng khá tiêu cực tới tâm nhà đầu tại TTCK Việt Nam.

Triển vọng tuần này sẽ phụ thuộc vào 1 số chỉ tiêu kinh tế được công bố, trong đó quan trọng nhất CPI, với lực cầu vẫn còn rất yếu do Covid-19, lạm phát tháng 6 nhiều khả năng đi ngang. Ngoài ra, nếu thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này, cũng sẽ ảnh hưởng rất xấu tới tâm nhà đầu tại Việt Nam.

1900.1055