Weekly Market Highlight 16/03/2020 - 20/03/2020

TỔNG HỢP:

đà giảm phần ít hơn so với tuần trước đó, xu hướng chung của cả tuần trước vẫn giảm điểm mạnh: Hầu hết các ngành đều giảm, ngoại trừ ngành dầu khí; Thanh khoản giảmtất cả các ngành, 2 quỹ ETF thực hiện tái cấu danh mục trong tuần trước.

TTCK thế giới thị trường dầu mỏ đều đã 1 tuần giao dịch rất tồi tệ: Down Jones giảm 17.3%, trong khi đó, giá dầu giảm tới 28.5% do dịch Covid-19 tiếp tục lan nhanhcả châu Âu Mỹ.

Triển vọng tuần này phụ thuộc vào ngưỡng hỗ trợ rất mạnh tại vùng 700 điểm: đây ngưỡng kết thúc vùng đi ngang của Vn-Index trong suốt giai đoạn 2014-2016, do đó, lực mua hỗ trợ giá cổ phiếu tại đây sẽ rất lớn. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp được dự đoán sẽ thực hiện mua vào cổ phiếu quỹ ngay trong tuần này.

1900.1055