Weekly Market Highlight 03/08/2020 - 07/08/2020

Tổng hợp:

Thị trường tăng điểm trong cả 5 phiên giao dịch: Tất cả các ngành đều tăng điểm tốt, tuy nhiên, Thanh khoản lại giảm mạnhhầu hết các nhóm ngành, ngoại trừ nhóm công nghiệp, nguyên vật liệu, dầu khí

Diễn biến Covid-19 tại Việt Nam tiếp tục tâm điểm trong tuần: Covid-19 tiếp tục lan rộng ra 1 số tỉnh/thành khác như Hải Dương, Quảng Trị, Thanh HóaTuy nhiên, tâm nhà đầu dường như đã vững vàng hơn rất nhiều không còn quá lo lắng với tình hình dịch bệnh.

Trong tuần này, áp lực bán tại vùng 850-855 điểm sẽ rất lớn do giao cắt giữa đường MA50 đường xu thế kể từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, ngưỡng hỗ trợ đang ở 820 điểm hỗ trợ mạnh hơn tại 800 điểm, xác suất Vn-Index giảm xuống dưới các ngưỡng hỗ trợ này thấp.

1900.1055