Ưu đãi RAINBOW (Lãi suất theo khung thời gian): Chỉ 6.6%/năm

1. Nội dung ưu đãi:

Ưu đãi lãi suất vay margin chỉ từ 6.6% cho các khung lãi suất theo thời gian vay như sau:

Kỳ hạn

Lãi suất

0-7 ngày

6.6%

8-30 ngày

7.6%

31-60 ngày

8.6%

61-90 ngày

9.9%

 

2. Thời gian áp dụng: Từ 12/05/2022 - 15/08/2022

3. Đối tượng áp dụng: Toàn bộ khách hàng mở mới tài khoản tại NHSV

- KH đăng ký sử dụng sản phẩm này sẽ không đồng thời áp dụng cho các chính sách lãi suất khác chạy song song tại cùng một thời điểm.
- Có thể kết thúc trước hạn nếu dùng hết hạn mức của gói sản phẩm được cấp.
- Dành cho KH có nhu cầu giao dịch nhanh, liên tục, giao dịch ngắn hạn với mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6.6%

4. Điều kiện áp dụng:

- Khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm ưu đãi RAINBOW trên Sub 01. Khách hàng cần hoàn trả toàn bộ khoản vay cũ trên Sub 01 (nếu có) để được chuyển đổi sang gói Rainbow.

- Lãi suất quá hạn 150%

- Ưu đãi không áp dụng chính sách miễn lãi suất

- Ưu đãi không áp dụng cho các khách hàng đang được hưởng chính sách riêng về lãi suất, hạn mức tài khoản, tỷ lệ cho vay.

Xem chi tiết các sản phẩm Margin - Giao dịch ký quỹ tại đây

1900.1055