Ưu đãi Bluechip: Lãi suất cố định 6.6%/năm

1. Nội dung:

Ưu đãi lãi suất vay margin với các sản phẩm Bluechip chỉ 6.6%/năm 

2. Thời gian áp dụng: Áp dung cho các khoản vay từ 12/05/2022 đến 15/08/2022

3. Đối tượng áp dụng:

- Toàn bộ Khách hàng

- KH có thể đăng ký sử dụng đồng thời cùng với sản phẩm Margin chung
- Có thể kết thúc trước hạn nếu dùng hết hạn mức của gói sản phẩm được cấp
- Dành cho KH có nhu cầu giao dịch các mã cơ bản, thanh khoản cao với mức lãi suất thấp

4. Lưu ý:

- Danh mục cho vay: Danh mục các mã đang cho vay 50% theo danh mục sản phẩm Margin chung hiện hành;

- Lãi suất quá hạn 150%

Xem chi tiết các sản phẩm Margin - Giao dịch ký quỹ tại đây

 

1900.1055