Thông báo Quy định mới về việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

Kính gửi Quý nhà đầu tư ,

Thực hiện theo quy định tại Khoản 5d, Điều 7, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Công ty TNHH chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) trân trọng thông báo tới Quý Nhà đầu tư (NĐT) về việc sẽ tiến hành kê khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn thay cho NĐT, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán với cổ phiếu có ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền từ ngày 05/12/2020.

2. Thời điểm kê khai và nộp thuế TNCN: khi NĐT bán/chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại cho tới khi hết số cổ phiếu nhận thay cổ tức/ nhận thưởng bằng cổ phiếu.

3. Cách tính thuế: Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%.

Trong đó:

  • Thu nhập tính thuế = Số lượng CP cùng loại bán/chuyển nhượng (trên số CP thực nhận từ cổ tức bằng cổ phiếu/ nhận thưởng bằng cổ phiếu) * Giá tính thuế.
  • Số lượng CP bán/chuyển nhượng: ưu tiên tính số lượng CP từ cổ tức bằng CP/ nhận thưởng bằng cổ phiếu trước.
  • Giá tính thuế:
    • Nếu Giá bán/chuyển nhượng ≥ Mệnh giá: Giá tính thuế = Mệnh giá.
    • Nếu Giá bán/chuyển nhượng < Mệnh giá: Giá tính thuế = Giá bán/giá chuyển nhượng.

4. Ví dụ tham khảo:

  • Số lượng cổ phiếu AAA trên Tài khoản trước khi nhận phân bổ cổ tức cổ phiếu: 10.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu AAA trên Tài khoản nhận phân bổ từ quyền cổ tức cổ phiếu:  5.000 CP
  • Tổng số lượng cổ phiếu  trên Tài khoản: 15.000 CP

 

NĐT bán/ chuyển nhượng CP

Số lượng CP chịu thuế đầu kỳ

Thuế TNCN NHSV kê khai, nộp thay NĐT

Số lượng CP chịu thuế còn lại

Lần 1

3.000 CP giá 13.000

5.000

(3.000 CP x 10.000) x 5% = 1.500.000 đ

5.000 – 3.000 = 2.000 (CP)

Giá bán> Mệnh giá

Lần 2

10.000 CP giá 9.000

2.000

(2.000 CP x 9.000) x 5% = 900.000 đ

2.000 – 2000 = 0 (CP)

Giá bán

 

Lưu ý: Ngoài thuế TNCN từ đầu tư vốn như trên, NĐT vẫn phải nộp thuế bán cổ phiếu 0.1% theo quy định hiện hành. 

Chi tiết Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Quý khách vui lòng tham khảo tại đây.

Chi tiết Thông tư 111/2013/TT-BTC, Quý khách vui lòng tham khảo tại đây.

 

Mọi yêu cầu cần hỗ trợ, Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ Nhân viên Môi giới quản lý tài khoản hoặc Phòng Dịch vụ Khách hàng

Hotline 1900.1055

Trân trọng cám ơn Quý nhà đầu tư!

1900.1055