Sản phẩm RAINBOW (Lãi suất theo khung thời gian)

1. Nội dung sản phẩm:

Lãi suất vay margin trọn đời chỉ từ 6.9% cho các khung lãi suất theo thời gian vay như sau:

Kỳ hạn

Lãi suất

0-7 ngày

6.9%

8-30 ngày

7.9%

31-60 ngày

8.9%

61-90 ngày

10.2%

*Lãi suất theo khung kỳ hạn trên có thể điều chỉnh theo chi phí vốn.

2. Thời gian: từ 8/3/2021. (Chính sách sản phẩm được áp dụng vô thời hạn đến khi có thông báo khác)

3. Đối tượng áp dụng: toàn bộ khách hàng của NHSV mở tài khoản trước ngày 12/05/2022

Chính sách áp dụng đối với khách hàng mở tài khoản từ ngày 12/05/2022 vui lòng xem tại đây

4. Điều kiện áp dụng:

  • Khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm ưu đãi RAINBOW trên Sub 01. Khách hàng cần hoàn trả toàn bộ khoản vay cũ trên Sub 01 (nếu có) để được chuyển đổi sang gói Rainbow.

  • Lãi suất quá hạn 150%

  • Sản phẩm không áp dụng chính sách miễn lãi suất

  • Sản phẩm không áp dụng cho các khách hàng đang được hưởng chính sách riêng về lãi suất, hạn mức tài khoản, tỷ lệ cho vay

1900.1055