NHSV 12/05/2022: Thông báo Sản phẩm cho vay ký quỹ NH-Five

1. Nội dung sản phẩm:

- Miễn lãi 5 ngày, từ ngày thứ 6 sẽ áp dụng lãi suất 10.8%/năm cho tất cả khách hàng; 
- Hạn mức tối đa: 3 tỷ VNĐ/tài khoản 
(Khách hàng không sử dụng đồng thời với các sản phẩm margin khác như NHMAS hoặc Rainbow)

Kỳ hạn

Lãi suất

0-5 ngày

0%

 06 – 90 ngày 10.8%

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 12/05/2022

3. Đối tượng áp dụng:

- KH đăng ký sử dụng sản phẩm NH-Five sẽ không đồng thời áp dụng cho các chính sách lãi suất khác chạy song song tại cùng một thời điểm.
- Dành cho các KH muốn tận dụng đòn bẩy để tối ưu hóa lợi nhuận nhanh chóng với mức lãi suất thấp nhất chỉ từ 0%

4. Lưu ý:

- Lãi suất quá hạn 150%

Xem chi tiết các sản phẩm Margin - Giao dịch ký quỹ tại đây

1900.1055