NHSV: Công bố thông tin Quyết định sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 23/04/2019, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ký Quyết định số 297/QĐ-UBCK về việc sửa đổi Quyết định số 508/QĐ-UBCK ngày 27/09/2008 của chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh của công ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam với nội dung như sau:

1.Tên chi nhánh: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam.

2.Người đứng đầu Chi nhánh:

- Họ và tên: Moon Young Tae

- Giới tính: Nam

- Chức danh: Giám đốc Chi nhánh

- Sinh ngày: 27/09/1961

- Số Hộ chiếu: M05296964.

- Ngày cấp: 18/10/2017

- Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

- Nơi đăng ký tạm trú: Khu căn hộ Lotte, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

Chi tiết xem tại File đính kèm!

Tệp đính kèm:

CBTT

Quyết định

1900.1055