NHSV 10/10/2019: Thông báo về việc thay đổi bộ tỷ lệ giao dịch ký quỹ

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc thay đổi bộ tỷ lệ giao dịch ký quỹ kể từ ngày 10/10/2019 như sau:

Các tỷ lệ

Tỷ lệ

Ý nghĩa

 Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

IMR

50%

Tỷ lệ giữa tài sản thực có (trước khi thực hiện giao dich) so với giá trị chứng khoán dự kiến thực hiện mua được bằng lệnh giao dịch ký quỹ tính theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch

 Tỷ lệ ký quỹ duy trì

MMR

35%

Tỷ lệ tối thiểu giữa tài sản thực có so với tổng tài sản trên TKGDKQ của Khách hàng tính theo định giá của NHSV mà Khách hàng có nghĩa vụ duy trì tại mọi thời điểm trong suốt thời hạn hiệu lực của hợp đồng. 

Khi tỷ lệ ký quỹ thấp hơn tỷ lệ gọi ký quỹ duy trì thì Khách hàng có nghĩa vụ phải bổ sung tiền hoặc chứng khoán để đưa tỷ lệ ký quỹ lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ ký quỹ duy trì.

 Tỷ lệ bán giải chấp/ Tỷ lệ xử lý

FMR

30%

Tỷ lệ giữa tài sản thực có so với tổng tài sản trên TKGDKQ của Khách hàng tính theo định giá của NHSV mà vào bất kỳ thời điểm nào thì tỷ lệ ký quỹ thấp hơn hoặc bằng tỷ lệ bán giải chấp/tỷ lệ xử lý, NHSV sẽ thực hiện bán TSĐB/tài sản đảm bảo khác của Khách hàng để đưa tỷ lệ ký quỹ lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ ký quỹ duy trì. 

 

Quý khách có nhu cầu mở Tài khoản Giao dịch ký quỹ và biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng – Hotline: 1900.1055 hoặc Nhân viên quản lý tài khoản hoặc truy cập website: nhsv.vn

NHSV cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của NHSV.

Trân trọng,

1900.1055