Công bố thông tin: ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2019

NHSV trân trọng Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, chi tiết xin vui lòng xem tại đây.


Trân trọng.

1900.1055