NHSV 03/12/2021: Công bố thông tin Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam xin công bố thông tin Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 3 tháng 12 năm 2021.  

Chi tiết các văn bản đi kèm vui lòng tham khảo dưới đây: 

- Công bố thông tin Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng: xem tại đây

- Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng: xem tại đây

 

1900.1055