NHSV 08/11/2021: Công bố thông tin Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam xin công bố thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 03 tháng 11 năm 2021. 

Chi tiết văn bản liên quan, vui lòng tham khảo: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Thay đổi lần thứ 1: xem tại đây

- Công bố Thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp: xem tại đây

1900.1055