NHSV 18/01/2022: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam xin công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV năm 2021.

Chi tiết văn bản đính kèm vui lòng tham khảo: 

1. Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021: xem tại đây

2. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021: xem tại đây

3. Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2021: xem tại đây

1900.1055