Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

1. Công bố thông tin Báo cáo tài chính Qúy 3/2019, xem chi tiết tại đây

2.  Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019, xem chi tiết tại đây, xem chi tiết tại đây

3. Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước, xem chi tiết tại đây


 

1900.1055