Hướng dẫn mở tài khoản

q Khách hàng truy cập vào đường dẫn: https://nhwts.nhsv.vn/v2/view/settings/account-opening.jsp

q Nhập thông tin theo yêu cầu

q Chuyên viên NHSV sẽ liên hệ với Quý khách hàng để hướng dẫn việc hoàn thiện thủ tục mở tài khoản

                                      Hồ sơ mở tài khoản bao gồm

q Nhà đầu thể ủy quyền cho công ty chứng khoán hoặc nhân khác (không phải nhân viên của

    công ty chứng khoán) thực hiện giao dịch chứng khoán trên tài khoản của mình. Việc ủy quyền chỉ

    được chấp nhận khi: hợp đồng ủy quyền trong đó nêu phạm vi ủy quyền xác nhận

    của chính quyền địa phương hoặc quan công chứng

q Trong quá trình sử dụng dịch vụ tại công ty chúng tôi, nếu Quý khách hàng bất kỳ yêu cầu hoặc thắc

    mắc cần giải đáp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: 

Bộ phận dịch vụ khách hàng: 19001055 số máy lẻ 11, 12


 

1900.1055