Hướng dẫn xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Theo quy định của Pháp luật, kể từ năm 2021, chỉ có Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phép giao dịch chứng khoán phát hành riêng lẻ. Do đó, nhằm hỗ trợ Quý Khách Hàng trong quá trình đầu tư, NHSV sẽ hỗ trợ cung cấp cho Quý Khách Hàng các dịch vụ liên quan đến việc xác định tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại NHSV.

Mẫu Giấy Đề nghị xác nhận thông tin (xác định tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp): vui lòng tải tại đây.

Chi tiết Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 1055 để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

1900.1055