Hướng dẫn trên Mobile

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm giao dịch NHSV trên mobile

 1. Thông tin phần mềm:
 • Danh mục phần mềm: Tài chính
 • Ngày cập nhật: 29/10/2018
 • Version: 2.0
 • Size: 40Mb với iOS (5Mb với Android)
 • Hỗ trợ ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn
 • Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam
 1. Chức năng phần mềm:
 • Giao dịch chứng khoán qua thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS va Android .
 • Thông tin và biểu đồ chứng khoán.
 • Bảng giá chứng khoán HSX, HNX và UPCOM.
 • Truy vấn số dư tiền và số dư chứng khoán.
 • Các dịch vụ tiện ích: chuyển tiền nội bộ, chuyển tiền ra ngân hàng, ứng trước tiền bán chứng khoán, đăng ký quyền mua CK.
 1. Với thiết bị dùng hệ điều hành IOS:
 • Yêu cầu: Phần mềm tương thích với iPhone, iPod touch, and iPad chạy iOS 7.0 hoặc mới hơn
 • Đăng nhập"Apple Store" trên iPhone / iPad / iTunes
 • Nhập vào từ khóa tìm kiếm như là NHSV Mobile.
 • Chọn biểu tượng chương trình (có màu vàng) và chọn cài đặt
 1. Với thiết bị dùng hệ điều hành Android:
 • Yêu cầu: Phần mềm tương thích với thiết bị chạy hệ điều hành Android 2.3.3 hoặc mới hơn
 • Đăng nhập "Cửa hàng Play" trên điện thoại
 • Nhập từ khóa tìm kiếm như là NHSV Mobile.  
 • Chọn biểu tượng chương trình (có màu vàng) và cài đặt
1900.1055