Công bố rủi ro DV giao dịch trực tuyến

NHSV khuyến cáo Khách hàng rằng phương thức giao dịch trực tuyến luôn tiềm ẩn các rủi ro và NHSV đã thực hiện cảnh báo cho Khách hàng về các rủi ro đó.

NHSV có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình hoặc tùy từng thời điểm, sửa đổi và bổ sung hoặc thay thế một phần nào đó của Bản Công Bố Rủi Ro Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến này (sau đây gọi tắt là Bản Công Bố Rủi Ro).

Bản Công Bố Rủi Ro sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website của NHSV.

1. RỦI RO:

Những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

  1. Lỗi kỹ thuật phát sinh từ hệ thống phần cứng, phần mềm:

- Hệ thống máy tính/ hệ thống giao dịch trực tuyến/ điện thoại của NHSV và/ hoặc của Khách hàng và/ hoặc của các bên thứ ba liên quan khác bị hỏng/ bị virus/ bị tấn công/ bị gặp sự cố do mất nguồn điện;

- Giao Dịch Trực Tuyến do Khách hàng thực hiện sẽ được xử lý và thực hiện một cách tự động hoặc mặc nhiên ngay khi truyền đến hệ thống của NHSV nên lệnh giao dịch đã được gửi đi không thể thu hồi và có thể tạo ra cho Khách hàng một nghĩa vụ thanh toán ngay lập tức;

- Những rủi ro kỹ thuật có thể xảy ra trong quá trình xác thực đặt lệnh cho Khách hàng

- Các giao dịch có thể bị chậm trễ/ sự cố/ bỏ sót/ trục trặc/ hỏng do ảnh hưởng từ hoạt động bảo trì hệ thống;

- Việc nhận dạng Khách hàng có thể không chính xác, lỗi về bảo mật có thể xảy ra;

- Các biện pháp bảo vệ điện tử, bao gồm các chương trình lọc hoặc chống virus có thể bị lỗi hoặc gặp sự cố;

- Thông tin về giá cả thị trường và các thông tin chứng khoán khác có thể bị ngừng, trì hoãn/ bị nhầm lẫn, sai sót/ thiếu thông tin…;

  1. Những sự cố liên quan đến đường truyền:

- Khi truyền tải qua mạng internet, lệnh giao dịch có thể bị treo/ bị ngừng/ bị trì hoãn/ có lỗi dữ liệu;

- Đường truyền mạng có thể bị sự cố dẫn đến lệnh của Khách hàng không vào được hệ thống;

- Mạng viễn thông dùng để đặt lệnh qua điện thoại, tra cứu thông tin giao dịch hoặc nhận thông báo có thể bị sự cố/ quá tải hay nghẽn mạng dẫn đến Khách hàng không thực hiện được giao dịch và/ hoặc không nhận được thông tin yêu cầu;

  1. Các rủi ro khác có thể phát sinh:

- Các rủi ro tiềm ẩn bởi việc thiếu thận trọng của khách hàng như: bị lấy cắp các thông tin đăng nhập, thẻ OTP…

 

2. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

- Đồng ý chấp nhận các rủi ro liên quan đến Giao dịch trực tuyến như trên, và đồng ý rằng NHSV sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào do lỗi của hệ thống, thiết bị và/ hoặc của bên thứ ba liên quan và/ hoặc gây ra bởi Khách hàng và/ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác mà không phải do lỗi của NHSV trong quá trình thực hiện giao dịch.

- Cam kết đã đọc kỹ, hiểu rõ và tuân thủ đúng những hướng dẫn sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến và/ hoặc thực hiện giao dịch trực tuyến do NHSV cung cấp trực tiếp cho Khách hàng hoặc công bố trên website của NHSV. NHSV không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với những giao dịch trực tuyến không thực hiện được với bất kỳ lý do gì hay bất cứ thiệt hại nào xảy ra khi Khách hàng không thực hiện đúng những Hướng dẫn của NHSV.

- Bảo mật tuyệt đối Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch, thẻ OTP cũng như các thiết bị nhận mật khẩu động (nếu có) truy cập vào hệ thống giao dịch trực tuyến/ tổng đài điện thoại của NHSV. Trong trường hợp Mật khẩu đăng nhập/ Mật khẩu giao dịch bị mất cắp hoặc nghi ngờ đã để lộ Mật khẩu, Khách hàng có nghĩa vụ nỗ lực cao nhất để hạn chế thiệt hại, và phải thông báo ngay lập tức cho NHSV trực tiếp hoặc qua số điện thoại hotline của NHSV và khi đó, tài khoản giao dịch trên hệ thống trực tuyến/ điện thoại sẽ tạm ngưng ngay sau đó. NHSV không chịu trách nhiệm đối với tổn thất gây ra bởi việc Khách hàng không thông báo hoặc chậm thông báo cho NHSV về việc Mật khẩu đăng nhập và/ hoặc Mật khẩu giao dịch bị mất cắp hoặc nghi ngờ đã bị lộ.

- Chịu trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng do Khách hàng sử dụng khi kết nối, truy cập vào Hệ thống nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép Dịch vụ Giao dịch trực tuyến.

 

3. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

NHSV được quyền miễn trừ tất các trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nguyên nhân sau:

- Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không sử dụng được Dịch vụ Giao dịch trực tuyến.

- Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của NHSV trong việc cung cấp Dịch vụ Giao dịch trực tuyến.

- Lỗi của Hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan, kể cả trường hợp Hệ thống từ chối thực hiện Giao dịch trực tuyến của Khách hàng vì bất kỳ lý do nào.

- NHSV thực hiện chậm trễ hay không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo đúng các điều khoản và quy định sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến này do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai hay bất kỳ sự việc nào ngoài sự kiểm soát của NHSV hay do hậu quả của sự gian lận, giả mạo của bất kỳ bên thứ ba nào.

- Việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và/ hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến hoặc tiếp cận các thông tin mà Dịch vụ Giao dịch trực tuyến cung ứng của những người không được Khách hàng ủy quyền hoặc bất kỳ đối tượng nào khác trong bất kỳ trường hợp nào.

- Việc Khách hàng để mất, hư hỏng, thất lạc, mất cắp Thẻ bảo mật, lộ tên truy cập, Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch, Chữ kí điện tử và/hoặc các yếu tố định danh khác mà NHSV cung cấp dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến hoặc tiếp cận những thông tin mà Dịch vụ Giao dịch trực tuyến cung ứng.

- Bất kỳ sự kiện/ nguyên nhân nào khác nằm ngoài sự kiểm soát của NHSV.

1900.1055