NH SECURITIES VIETNAM CO., LTD.

Trụ sở chính

9th Floor, East Tower, Lotte Center Ha Noi, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi

Telephone: 1900.1055

Chi nhánh Hồ Chí Minh

328 Vo Van Kiet, Co Giang, district 1st, Ho Chi Minh city

Telephone: 028 3838 5917
1900.1055