Weekly Market Highlight 29/06/2020 - 03/07/2020

Tổng hợp:

Thị trường giảm sốc trong 2 phiên đầu tuần tăng mạnh trở lại trong 3 ngày cuối tuần: Hầu hết các ngành đều giảm điểm, ngoại trừ ngành dược phẩm, hàng tiêu dùng, tài chính; Thanh khoản giảmhầu hết nhóm ngành, ngoại trừ nhóm tiện ích dịch vụ tiêu dùng.

Các thông tin được công bố: tăng trưởng GDP quý 2 đạt 0.36%, thấp nhất trong lịch sử do Covid-19; lạm phát 6 tháng giảm 0.6% kể từ đầu năm; chỉ số sản xuất PMI trong tháng 6 đạt 51.1 điểm, nằm trên ngưỡng trung tính 50 điểm lần đầu tiên trong 5 tháng.

Triển vọng tuần này sẽ phụ thuộc vào Mùa báo cáo tài chính quý 2: Nhiều công ty sẽ bắt đầu đưa tin về kết quả kinh doanh quý 2/2020. Lợi nhuận doanh nghiệp đã giảm mạnh 22.4% trong quý 1/2020, lợi nhuận quý 2 thậm chí thể còn giảm mạnh hơn nữa do Việt Nam thực hiện giãn cách hội trong tháng 4/2020.

1900.1055