Weekly Market Highlight 28/09/2020 - 02/10/2020

Tổng hợp:

Vn-Index biến động mạnh sau thông tin tăng trưởng GDP quý 3 thấp Tổng thống Mỹ dương tính với Covid-19: Nhóm công nghiệp nguyên vật liệu tăng mạnh, trong khi đó các nhóm khác phân hóa; Thanh khoản tăng tốthầu hết nhóm ngành, ngoại trừ nhóm dịch vụ tiêu dùng, dược phẩm, dầu khí.

Các chỉ tiêu quý 3 được công bố tích cực: Tăng trưởng GDP quý 3 đạt 2.62%, cao hơn so với quý 2; CPI chỉ tăng nhẹ 0.12% sau 9 tháng; PMI tháng 9 đạt 52.2 điểm, cao nhất 9 tháng; tăng trưởng tín dụng 3 tháng quý 3 đều cho tín hiệu hồi phục khi tháng sau cao hơn tháng trước.

Trong tuần này, Các công ty sẽ bắt đầu công bố báo cáo tài chính quý 3, Lợi nhuận sẽ chủ đề đầu chính cho các tuần sắp tới. Ngoài ra, Tín dụng đang dấu hiệu phục hồi, sẽ tạo ra động lực tăng giá lớn cho thị trường chứng khoán.

1900.1055