Weekly Market Highlight 25/05/2020 - 29/05/2020

Tổng hợp:

Thị trường tăng điểm trong 4 phiên, giảm mạnh trong 1 phiên giữa tuần: Hầu hết các ngành đều tăng tốt; Tuy nhiên, thanh khoản khá phân hóa: tăng mạnh ở 1 số nhóm ngành lại giảmnhóm ngành khác.

Chính phủ chỉ đạo, đến 30/9, đơn vị có tỷ lệ giải ngân đầu tư công dưới 60% sẽ bị cắt giảm, điều chuyển. Điều này cho thấy chính phủ đang rất quyết tâm đẩy mạnh đầu tư công sau nhiều năm quá trình đầu tư công diễn ra rất chậm chạm ở Việt Nam. Ngành được hưởng lợi sẽ là vật liệu xây dựng (thép, xi măng...)

Triển vọng tuần này sẽ phụ thuộc vào áp lực bán lớn trong phiên thứ 2 do lượng hàng ngày thứ 4 tuần trước với giao dịch tăng đột biến sẽ về tài khoản; ngoài ra, quỹ ETF FTSE cũng sẽ công bố danh mục mới trong tuần này.

1900.1055