Weekly Market Highlight 21/09/2020 - 25/09/2020

Tổng hợp:

Vn-Index tích lũy nhích dần tăng điểm trong tuần: Hầu hết các ngành đều tăng, đặc biệt tăng tốt tại nhóm ngân hàng dầu khí; Thanh khoản tăng tốtnhóm ngân hàng, dầu khí, tiện tích; trong khi đó, vẫn nhóm thanh khoản giảm

S&P Global Ratings dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2020 sẽ đạt mức 1,9% và 11,2% vào năm 2021. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi do không đáp ứng được 2 tiêu chí: 1) "Chu kỳ thanh toán 2) "Thanh toán - Tỷ lệ hiếm khi giao dịch thất bại

Trong tuần này, dữ liệu về tăng trưởng GDP lạm phát sẽ được công bố. Tăng trưởng GDP quý 3 tất nhiên sẽ thấp nhất trong rất nhiều năm qua do Covid-19. Do đó, mức tăng trưởng khoảng 3% lẽ cũng cũng đã tốt với thị trường nhà đầu .

1900.1055