Weekly Market Highlight 14/09/2020 - 18/09/2020

Tổng hợp:

Vn-Index nhích dần tăng điểm vượt ngưỡng kháng cự 900 điểm trong tuần: Tất cả các ngành đều tăng, nhiều ngành thậm chí tăng mạnh; Thanh khoản tăng tốthầu hết các ngành, ngoại trừ tiện ích, dược phẩm, hàng tiêu dùng

Chính sách tiền tệ của Fed: Lãi suất thấp được duy trì ít nhất tới năm 2023 với lạm phát không thể vượt 2% trong thời gian này. Dự báo lạm phát 2020 được điều chỉnh tăng từ 0,8% lên 1,2%. Tăng trưởng GDP Mỹ sẽ suy giảm -3,7% trong năm 2020, thấp hơn dự báo giảm -6,5% đưa ra hồi tháng 6. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP năm 2021 được dự báo giảm từ 5% về 4% và năm 2022 giảm từ 3,5% về 3%

Trong tuần này, áp lực bán tại ngưỡng kháng cự mạnh 900 điểm sẽ rất lớn do thanh khoản tại ngày vượt 900 điểm lại giảm nhiều khả năng Vn-Index sẽ phải điều chỉnh dưới ngưỡng 900 điểm. Tuy nhiên, Vn-Index đãngưỡng 900 điểm nhưng chỉ số định giá của Vn-Index hiện vẫn chưa phải cao.

1900.1055