Weekly Market Highlight 13/04/2020 - 17/04/2020

Tổng hợp:

Thị trường tăng trong cả 5 phiên giao dịch của tuần: Tất cả các ngành đều tăng điểm khá tốt; Tuy nhiên, thanh khoản sự phân hóa: nhóm công nghệ, dược phẩm, nguyên vật liệu tăng mạnh; trong khi đó nhóm ngân hàng, tài chính, dầu khí lại giảm mạnh

Việt Nam tiếp tụcCách ly hộithêm từ ngày 15/4 đến ngày 22/4 đối với 12 tỉnh thành nguy cao lây nhiễm Covid-19, bao gồm Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, TPHCM, Tây Ninh, Tĩnh. Đây đều những nơi đóng góp lớn vào GDP của Việt Nam.

Triển vọng tuần này phụ thuộc vào khả năng Chính phủ thể sẽ chấm dứt thời hạn Cách ly hội đối với 1 vài trong số 12 tỉnh/thành phố thuộc diện nguy cao lây nhiêm Covid-19 do đã 4 ngày liên tiếp không phát hiện thêm ca nhiễm mới. Ngoài ra, lợi nhuận cho quý 1/2020 vẫn sẽ tiếp tục do dầu .

1900.1055