Weekly Market Highlight 11/05/2020 - 15/05/2020

Tổng hợp:

Thị trường tăng tốt trong 2 phiên đầu, nhưng giảm nhẹ trong 3 phiên cuối tuần: Hầu hết các ngành đều tăng điểm, ngoại từ ngành dịch vụ tiêu dùng; Thanh khoản tăng mạnh tất cả các nhóm ngành.

Chính phủ hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay từ 6.8% xuống 4.5% vì Covid-19. Chỉ số CPI tăng khoảng 4%. Đồng thời, Chính phủ còn đưa ra 2 kịch bản dự báo tăng trưởng. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP lần lượt là 3,6 - 4,4% và 4,4-5,2%.

Triển vọng tuần này sẽ phụ thuộc vào việc đáo hạn Hợp đồng tương lai Vn30F2005 ngày 21/05: thị trường thường biến động mạnh giảm vào những phiên đáo hạn hợp đồng tương lai, đặc biệt tại các vốn hóa lớn như VIC VNM SAB. Ngoài ra, quốc hội sẽ họp vào ngày 20/5 bỏ phiếu thông qua hiệp định EVFTA, các ngành được hưởng lợi sẽ thủy sản, dệt may, điện tử, cao su

1900.1055