Weekly Market Highlight 06/07/2020 - 10/07/2020

Tổng hợp:

Thị trường tăng trong 4 phiên đầu tuần chỉ giảm nhẹ trong ngày cuối tuần: Tất cả các ngành đều tăng điểm khá tốt; Thanh khoản tăng mạnh 38% ở nhóm ngân hàng, tăng 83% ở nhóm công nghệ thông tin

Trong tuần, Thủ tướng cho biết dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ vẫn còn khá lớn cho kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng. Ngoài ra, HSBC cũng nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam  cho năm 2020 từ 1.6% lên 3%.

Triển vọng tuần này sẽ tiếp tục phụ thuộc vào kết quả kinh doanh quý 2/2020, trong đó đặc biệt quan trọng nhóm ngân hàng các vốn hóa lớn như FPT GAS VIC VHM... Ngoài ra, cổ phiếu SAB nhiều khả năng sẽ chịu áp lực điều chỉnh rất mạnh trong tuần do đã tăng giá quá cao, tạo ra áp lực giảm giá cho toàn thị trường chung.

1900.1055