Weekly Market Highlight 04/05/2020 - 08/05/2020

TỔNG HỢP:

Thị trường giảm nhẹ phiên đầu tuần, nhưng đã tăng tốt trong cả 4 phiên còn lại: Chỉ ngành dược phẩm công nghiệp tăng nhẹ, tất cả các ngành khác đều tăng rất mạnh; Thanh khoản tăng mạnhnhóm công nghệ, ngân hàng, dầu khí.

Thủ tướng cho biết phấn đấu tăng trưởng GDP trên 5% trong năm nay. 5 động lực cho tăng trưởng là thu hút FDI, đẩy mạnh xuất khẩu, đẩy mạnh đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân, và đẩy mạnh tiêu dùng nội địa. Các ngành được hưởng lợi sẽ là bất động sản khu công nghiệp, vật liệu xây dựng (thép, xi măng...), và bán lẻ

Áp lực bán trong tuần này thể sẽ tăng mạnh do đã xuất hiện dấu hiệu phân phối ngắn hạn: giá đóng cửa giảm mạnh so với giá cao nhất ngày thanh khoản rất cao. Tuy nhiên, trên sở chỉ số PE thấp kỳ vọng tăng trưởng cao cho năm 2021, chúng tôi tin rằng, Vn-Index vẫn thể tiếp tục tăng trong năm nay.

1900.1055