Weekly Market Highlight 02/03/2020 - 06/03/2020

TỔNG HỢP:

Thị trường tăng trong 2 phiên đầu tuần giao động trong biên độ 880-900 trong 3 phiên còn lại: Hầu hết các ngành đều tăng điểm, ngoại trừ ngành công nghệ thông tin.

Chính phủ của nhiều nước như Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Việt Nam công bố các gói kích thích để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Mặt khác, TTCK Mỹ tuần giao động nhất trong nhiều năm khi tất cả các chỉ số đều tăng hoặc giảm trên 3% trong tất cả các ngày giao dịch của tuần.

Triển vọng tuần này phụ thuộc vào số ca nhiễm mới khả năng kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của chính phủ Việt Nam. Chỉ trong 2 ngày tuần trước, Việt Nam đã ghi nhận 14 ca nhiễm mới hàng ngàn người đang bi cách ly do tiếp xúc với người bệnh. Bên cạnh đó, việc 2 qũy ETF công bố danh mục cũng tác động tới TTCK trong tuần.

1900.1055