Vẫn tăng điểm dù áp lực điều chỉnh khá lớn, HVN - Mỗi ngày 1 mã cổ phiếu

VẪN TĂNG ĐIỂM DÙ ÁP LỰC ĐIỀU CHỈNH LÀ KHÁ LỚN
- Thị trường tăng nhẹ trong suốt phiên dù áp lực điều chỉnh là khá lớn sau 2 ngày tăng điểm liên tiếp
- VIC VRE GAS và vài cổ phiếu ngân hàng là động lực tăng giá; trong khi VCB và VNM đóng góp lớn nhất vào chiều giảm
- Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, tài nguyên cơ bản, bảo hiểm, và vật liệu xây dựng.
- Thị trường hôm nay khá cân bằng, số lượng mã tăng gần bằng số mã giảm.
- Thanh khoản giảm: 18% cao hơn trung bình 20 phiên, nhưng 17% thấp hơn ngày giao dịch liền trước.
- Khối ngoại mua ròng 3 ngày liên tiếp, tập trung mua VRE (52 tỷ) VHM (44 tỷ); nhưng họ cũng bán mạnh VNM (86 tỷ)
Bản tin hàng ngày      

Chiến tranh thương mại có thêm nhiều dấu hiệu tích cực:
+ FT: Mỹ cân nhắc dỡ bỏ thuế với 112 tỷ USD hàng Trung Quốc
Nhà Trắng đang cân nhắc thu hồi thuế 15% với 112 tỷ USD hàng Trung Quốc nhập khẩu, bao gồm quần áo, đồ gia dụng…, có hiệu lực từ ngày 1/9. Tuy nhiên, chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra. Nhà Trắng, văn phòng đại diện thương mại Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ đều từ chối bình luận.
+ Bloomberg: Trung Quốc cân nhắc phương án sang Mỹ ký thỏa thuận
Trung Quốc đang cân nhắc các địa điểm tại Mỹ để ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Ngoài ra, Trung Quốc có thể tạm ngừng áp thuế với 3,6 tỷ USD hàng Mỹ dù đã được WTO chấp thuận.

 

Mỗi ngày 1 cổ phiếu          
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Mã: HVN
Giá cổ phiếu tại ngày 05/11/2019       36,450
PE hiện tại         23.5
Vốn hóa (tỷ)         51,697
           
Tỷ VND 2016A   2017A 2018A 2019E
Doanh thu 70,089   82,951 96,811 104,622
yoy 6.3%   18.4% 16.7% 8.1%
LNST 2,055   2,371 2,335 2,650
yoy 306%   15.4% -1.5% 13.5%
Tỷ suất LNST 2.9%   2.9% 2.4% 2.5%
EPS 1,674   1,931 1,646 1,868
P/E 21.8   18.9 22.1 19.5
Nguồn: FiinPro
Cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2019: KHẢ QUAN

- Lợi nhuận tăng 188% nhờ chi phí tài chính giảm và thu nhập khác tăng
+ Doanh thu tăng nhẹ 0.2%; trong đó hoạt động vận tải (chiếm 80%) thậm chí giảm 1.6%. Theo ước tính, số lượng hành khách chuyên chở đã tăng 5.5% yoy, đạt 7.5 triệu lượt; tuy nhiên, giá vé trung bình giảm khiến doanh thu vận tải giảm nhẹ. Doanh thu phụ trợ và khác tăng khá mạnh ~28.5%
+ LN gộp tăng 7.1% và tỷ suất LN gộp tăng từ 12.2% lên 13% do giá dầu giảm. Cụ thể, giá dầu chiếm 30% tổng chi phí và đã giảm 9% yoy.
+ Chi phí tài chính thuần giảm từ 40% (306 tỷ) do chi phí lãi vay và lỗ tỷ giá đều giảm. Tỷ giá đang rất ổn định trong năm 2019.
+ Chi phí bán hàng và quản lý giảm 8.46% chưa rõ lý do
+ Lợi nhuận khác cũng tăng mạnh 327% (263 tỷ) chưa rõ lý do
+ Thuế thu nhập tăng do LN tăng, và cuối cùng LNST tăng 188%.

- Chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể
+ Dòng tiền từ sản xuất kinh doanh dương 7,873 tỷ; được dùng để trả nợ vay và trả cổ tức
+ Số dư nợ vay giảm 3,368 tỷ xuống còn 35,100 tỷ; chiếm 44.4% tổng tài sản
+ Số dư tiền cũng tăng 2,410 tỷ lên mức 8,890 tỷ
+ Tài sản cố định đang chiếm 61% tổng tài sản cho đội máy bay của HVN
1900.1055