Tiếp tục điều chỉnh nhẹ phiên thứ 2 liên tiếp, VND - Mỗi ngày 1 mã cổ phiếu

TIẾP TỤC ĐIỀU CHỈNH NHẸ PHIÊN THỨ 2 LIÊN TIẾP
- Vn-Index mở cửa tăng điểm do TTCK Mỹ tăng điểm, tuy nhiên đã giảm dần mỗi lúc 1 thấp hơn trong suốt phiên, và đóng cửa giảm điểm nhẹ
- Số lượng mã giảm điểm khá lớn, nhưng hầu hết chỉ giảm rất nhẹ
- SAB đóng góp lớn nhất vào chiều giảm do đã tăng mạnh gần đây
- FPT lại tăng điểm tốt do thông tin SCIC sẽ thoái toàn bộ vốn
- Giảm điểm nhẹ với thanh khoản giảm không tạo ra lo ngại gì với xu hướng tăng điểm ngắn hạn hiện tại. Vn-Index có thể kiểm định lại đường MA20 tại vùng 850-860 điểm, và vẫn là điều chỉnh bình thường
- Thanh khoản giảm: 11% thấp hơn trung bình 20 phiên, và 7.6% thấp hơn ngày giao dịch liền trước.
- Khối ngoại tiếp tục bán ròng 4 phiên liên tiếp, tập trung bán VRE (26 tỷ) VNM (23 tỷ)
Bản tin hàng ngày      

- CIEM dự báo GDP 2020 tăng trưởng 2,1-2,6%
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) vừa đưa ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế 2020 đều ở mức rất thận trọng, mức thấp nhất là 2,1% và tích cực nhất là 2,6%. Ðáng lưu ý là dự báo khả năng bùng phát lần thứ hai của dịch Covid-19 rất lớn, nên nền kinh tế còn diễn biến bất định và khó lường. Đây là mức dự báo rất thấp so với các dự báo trước đó của các tổ chức, đều vào khoảng 4-5% cho năm 2020.

- HSG: Lợi nhuận ước tính quý III niên độ 2020 là 307 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ
Quý III niên độ tài chính 2020 (1/4-30/6), doanh thu ước đạt 6,825 tỷ đồng, giảm 5,5% yoy, tuy nhiên LNST là 307 tỷ đồng, tăng 91% yoy. Như vậy trong 9 tháng niên độ tài chính 2020 (1/10/2019-30/6/2020), HSG đạt doanh thu 19,189 tỷ đồng, giảm 12% yoy, và LNST là gần 690 tỷ đồng, tăng 149% yoy.

- FPT: SCIC đấu giá trọn lô 46 triệu cổ phiếu FPT, giá khởi điểm 49,400 đồng/cp
SCIC dự kiến thu về gần 2.273 tỷ đồng. SCIC chỉ bán cho các nhà đầu tư trong nước do FPT đã hết room nước ngoài. Thời gian đấu giá là 14h30 ngày 7/8.

 

Mỗi ngày 1 cổ phiếu          
Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT - Mã: VND
Giá cổ phiếu tại ngày 10/07/2020       13,300
PE hiện tại         7.3
Vốn hóa (tỷ)         2,742
           
Tỷ VND 2017A   2018A 2019A 2020F
Doanh thu 1,220   1,538 1,502 1,880
yoy 66.8%   26.1% -2.4% 25.2%
LNST 481   373 383 405
yoy 158%   -22.4% 2.6% 5.8%
Tỷ suất LNST 39.4%   24.3% 25.5% 21.5%
EPS 3,103   1,503 1,662 1,942
P/E 4.2   8.7 7.9 6.8
Nguồn: FiinPro
Cập nhật đại hội cổ đông 2020

- Kế hoạch kinh doanh 2020 đầy thận trọng
VND đưa ra 3 kịch bản của Vn-Index cùng kế hoạch LNST tương ứng cho mỗi kịch bản. Trong kịch bản cơ sở, Vn-Index dao động trong biên độ 840-920 trong 6 tháng cuối năm 2020 và giá trị giao dịch bình quân ngày tăng 14,5% yoy, kế hoạch tổng doanh thu là 1,88K tỷ, tăng 24,4% yoy và LNST 405 tỷ, tăng 5,8% yoy. Trong kịch bản xấu, LNST sẽ giảm 16.4% yoy, và trong kịch bản tốt, LNST sẽ tăng 28.1%. VND sẽ tập trung vào chiến lược quản lý tài sản, đáp ứng tất cả các nhu cầu về đầu tư và quản lý tài sản như tiền gửi và tiết kiệm, bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ (hợp tác với Sunlife và PTI), trái phiếu doanh nghiệp, quỹ mở, và đầu tư chứng khoán

- Kết quả kinh doanh 6 tháng khả quan
VND có 58,000 tài khoản mở mới, chiếm 38% tổng số tài khoản mở mới toàn thị trường. Phí môi giới hoàn thành 87% kế hoạch năm 2020. Đồng thời, mảng IB đang phát triển mạnh, với giá trị trái phiếu doanh nghiệp được phát hành và phân phối tăng lên.

- Các thông tin khác
+ VND sẽ duy trì cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 5% (tức 500/cổ phiếu)
+ VND sẽ thưởng cho ban lãnh đạo mức 5% LNST của công ty mẹ nếu đạt kế hoạch, và thưởng thêm 20% số tiền vượt kế hoạch.
1900.1055