Thị trường giảm cuối phiên, VIC có lệnh mua thỏa thuận tới 5.8K tỷ, GMD - Mỗi ngày 1 mã cổ phiếu

THỊ TRƯỜNG GIẢM CUỐI PHIÊN, VIC CÓ LỆNH MUA THỎA THUẬN TỚI 5.8K TỶ

- Thị trường tăng tốt đầu phiên nhưng đã giảm dần trong suốt thời gian còn lại
- VHM HVN và nhóm ngân hàng đóng góp lớn nhất trong chiều lên, trong khi đó VNM GAS đóng góp lớn nhất cho chiều giảm
- Ngoại trừ VNM GAS, hầu hết cổ phiếu khác chỉ tăng giảm nhẹ quanh tham chiếu.
- Thanh khoản đi ngang: 17% cao hơn trung bình 20 phiên, nhưng bằng ngày giao dịch liền trước.
- Khối ngoại mua ròng mạnh hôm nay, tuy nhiên đã bao gồm 6,000 tỷ mua thỏa thuận của VIC. Nếu loại trừ VIC, khối ngoại vẫn bán ròng hôm nay và đã bán ròng liên tiếp 10 phiên.

 

Bản tin hàng ngày      

- Nợ công Việt Nam xuống mức thấp nhất từ năm 2015
Bộ Tài chính dự kiến nợ công năm 2018 ở mức 58,4% GDP, tương đương 3,2 triệu tỷ đồng, so với các mức 61.3% năm 2017, 63.7% năm 2016, và 61.3% năm 2015. 

 

 

Mỗi ngày 1 cổ phiếu          
Công ty Cổ phần Gemadept - Mã: GMD
Giá cổ phiếu tại ngày 21/5/2019       27,200
PE hiện tại         11.7
Vốn hóa (tỷ)         8,076
           
Tỷ VND 2016A   2017A 2018A 2019E
Doanh thu 3,742   3,984 2,708 2,976
yoy 4.3%   6.5% -32.0% 9.9%
LNST 390   508 1,848 503
yoy -3%   30.3% 263.8% -72.8%
Tỷ suất LNST 10.4%   12.7% 68.2% 16.9%
EPS 2,172   1,762 6,223 1,694
P/E 12.52   15.44 4.37 16.06
Nguồn: FiinPro
Triển vọng: TRUNG LẬP

- Hoạt động kinh doanh chính là cảng biển tăng trưởng tốt
Cảng biến đang chiếm tới 91% LN gộp. GMD hiện sở hữu 6 cảng biển: cảng Nam Hải, Nam Hải Đình Vũ, và Nam Đình Vũ (tại Hải Phòng); cảng Phước Long ICD; cảng Dung Quất; và cảng Gemalink. Trong đó, cảng Nam Đình Vũ mới đi vào hoạt động từ Q2/2018 với công suất 600K TEU và cảng Gemalink dự kiến đi vào hoạt động từ Q3/2020. Trong quý 1/2019, GMD tiếp nhận 394,454 TEU; tăng 8.4% yoy. Cho cả năm 2019, tổng sản lượng dự kiến đạt 1,94 triệu TEU; tăng 9.2% yoy.

- Không còn lợi nhuận bất thường từ bán công ty con
Trong năm 2018, GMD đã bán 51% vốn tại Gemadept Logistics Holding và 49% vốn tại Gemadept Shipping Holding, ghi nhận lợi nhuận bất thường là 1,578 tỷ. Năm 2019, GMD sẽ không còn khoản lợi nhuận bất thường như vậy.

- Tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để nâng công suất cảng biển
GMD dự kiến tăng gấp đôi công suất cảng biển hiện tại lên mức 4.5 triệu TEU vào năm 2022 thông qua tiếp tục đầu tư GĐ2 và GĐ3 cảng Nam Đình Vũ và đầu tư cảng Gemalink. Hiện cảng Gemalink đã được đầu tư từ tháng 11/2018 qua 2 giai đoạn với tổng vốn đầu tư là 520 triệu USD, công suất 2.4 triệu TEU, dự kiến đi vào hoạt động từ Q3/2020.
1900.1055