Thanh khoản thấp nhất gần 1 năm, MBB - Mỗi ngày 1 mã cổ phiếu

THANH KHOẢN THẤP NHẤT GẦN 1 NĂM
- Vn-Index giảm nhẹ trong suốt cả ngày giao dịch
- Tuy nhiên, số lượng mã tăng lại lớn hơn số mã giảm. Vn-Index giảm điểm do vài mã vốn hóa lớn giảm điểm như GAS MSN SAB BID
- Nhóm tăng mạnh gồm có công nghệ, thủy sản, và xây dựng; trong khi đó, nhóm giảm điểm mạnh là chứng khoán, tiện ích, và hàng tiêu dùng
- Áp lực bán là không quá lớn, tuy nhiên lực cầu lại rất yếu. Thanh khoản xuống thấp nhất gần 1 năm. Và trong cả năm 2021, cũng chỉ có dưới 10 phiên mà thanh khoản lại thấp như vậy. - Sẽ rất khó để Vn-Index có thể vượt vùng kháng cự 1,380-1,400 với mức thanh khoản thấp như hiện tại. Nhà đầu tư có thể nhìn vào thanh khoản để đưa ra các quyết định mua bán. Nếu thanh khoản chưa thể được cải thiện rõ rệt trong 2 phiên tới, việc bán ra cổ phiếu có lẽ là hành động hợp lý
- Thanh khoản giảm: 43.4% thấp hơn trung bình 20 phiên, và 5.2% thấp hơn ngày giao dịch liền trước
- Khối ngoại bán ròng, họ mua nhiều HPG NLG, và bán ra nhiều VHM DGC
Điểm tin hàng ngày      

- Bộ trưởng Tài chính: Rà soát doanh nghiệp phát hành trái phiếu có tình hình tài chính kém
Doanh nghiệp không tuân thủ quy định về công bố thông tin, phát hành trái phiếu, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt.

 

Mỗi ngày 1 cổ phiếu          
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Mã: MBB
Giá cổ phiếu hiện tại         29,450
PE hiện tại         8.8
Vốn hóa (tỷ)         112,216
           
Tỷ VND 2019A   2020A 2021A 2022F
Doanh thu 24,650   27,362 36,934 39,066
yoy 26.2%   11.0% 35.0% 5.8%
LNST 7,823   8,263 12,697 12,412
yoy 28.0%   5.6% 53.7% -2.2%
Tỷ suất LNST 31.7%   30.2% 34.4% 31.8%
EPS 3,107   2,776 3,362 3,285
P/E 9.6   10.8 9.4 9.0
Nguồn: FiinPro
Cập nhật kết quả kinh doanh quý 1/2022: KHẢ QUAN

- Thu nhập lãi thuần tăng tới 41% nhờ tín dụng tăng mạnh. Cụ thể, tín dụng và huy động tăng lần lượt 14.3% và 1.4% kể từ đầu năm. NIM cũng tăng 56 bps lên mức 5.6% - mức NIM rất cao trong hệ thống ngân hàng nhờ 1) Tín dụng tăng vượt trội so với huy động, và 2) Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn CASA tăng tới 7.8%, lên mức 44.7%. Hệ số LDR tăng lên mức rất cao là 106.5%

- Lãi dịch vụ chỉ tăng 4.8%, trong khi đó, hoạt động ngoại hối và đầu tư chứng khoán tăng mạnh lần lượt 98% và 52.4%

- Thu nhập khác giảm 56% do hoạt động thu hồi nợ xấu giảm

- Chi phí hoạt động tăng 28.3%, chủ yếu do chi phí lương tăng tới 33.8%. Số lượng nhân viên trung bình tăng 2.9%, và thu nhập bình quân tăng 11.6%. Chi phí nhân viên chiếm 64% tổng chi phí

- Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 17.5%. Chất lượng tài sản có phần suy giảm: 1) Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0.9% lên 0.99%, 2) Số dư nợ nhóm 3,4,5 tăng 26.4% và nợ nhóm 5 tăng tới 54.8% (trong khi tín dụng chỉ tăng 14.3%)

- Cuối cùng, LNST tăng 28%
1900.1055