PVT (KHẢ QUAN) - Động lực tăng trưởng từ giá cước cao và kế hoạch mở rộng đội tàu

ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG TỪ GIÁ CƯỚC CAO VÀ KẾ HOẠCH MỞ RỘNG ĐỘI TÀU

üThu về 100 tỷ lợi nhuận từ thanh tàu
üGiá cước tàu tănghầu hết các phân khúc
üNhu cầu vận tải xăng dầu dự kiến tăngcả thị trường quốc tế trong nước
üTiềm năng tăng trưởng dài hạn từ kế hoạch đầu đội tàu
1900.1055