PVD (KHẢ QUAN) - Thị trường khoan dầu khí đang ấm lên

THỊ TRƯỜNG KHOAN DẦU KHÍ ĐANG ẤM LÊN 

üGiá dầu đã ngừng đà giảm và có thể tiếp tục duy trì ở mức cao
üCác giàn khoan đều việc làm đến hết năm
üGiá cho thuê giàn khoan đang trên đà phục hồi
üNhu cầu thuê giàn khoan tăng
üTiến độ đại dự án Lô B – Ô Môn sớm hơn dự kiến
1900.1055