Chứng khoán đã phục hồi, bất động sản vẫn nằm sàn, PHR - Mỗi ngày 1 mã cổ phiếu

CHỨNG KHOÁN ĐÃ HỒI PHỤC, BẤT ĐỘNG SẢN VẪN NẰM SÀN
- Vn-Index nhìn chung đi ngang trong suốt cả ngày giao dịch
- Tuy nhiên, mức độ phân hóa là rất lớn: nhóm chứng khoán đã hồi phục, thậm chí có mã tăng trần như VCI VND; trong khi đó đa phần cổ phiếu bất động vẫn nằm sàn như DIG CEO LDG CII
- Số lượng mã tăng điểm và giảm điểm khá cân bằng
- Nhóm tăng tốt khác là bđs khu công nghiệp, bán lẻ, hóa chất, hàng tiêu dùng, và thủy sản; trong khi đó, nhóm giảm mạnh khác là dầu khí,xây dựng, và điện
- Vn-Index đã đi ngang tích lũy tại vùng 1,440 điểm trong 2 ngày. Rắt  nhiều cổ phiếu đã rơi về vùng rất hấp dẫn để đầu tư trung hạn rồi. Đây không phải là thời điểm tốt để bán tháo cổ phiếu nữa
- Thanh khoản giảm mạnh: 43.1% thấp hơn trung bình 20 phiên, và 44.3% thấp hơn ngày giao dịch liền trước
- Khối ngoại bán ròng rất mạnh do giao dịch thỏa thuận bán MSN, họ mua nhiều DXG SSI VCI, và bán ra nhiều MSN HPG STB NVL
Điểm tin hàng ngày      

- HOSE lên tiếng về tin đồn ông Lê Hải Trà bị bắt
HOSE lên tiếng về tin đồn ông Lê Hải Trà bị bắt lan truyền tối ngày 18/1, và khẳng định đây là thông tin thất thiệt.

- Hàng loạt doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2021: các công ty có kết quả tích cực là SSI VND DGC PSD, trong khi đó nhiều công ty có kết quả kém khả quan là TCM PNJ LAS

 

Mỗi ngày 1 cổ phiếu          
Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa - Mã: PHR
Giá cổ phiếu hiện tại         79,100
PE hiện tại         15.4
Vốn hóa (tỷ)         10,528
           
Tỷ VND 2018A   2019A 2020A 2021F
Doanh thu 1,558   1,639 1,632 1,857
yoy -5.8%   5.2% -0.4% 13.8%
LNST 628   450 1,082 500
yoy 93.0%   -28.3% 140.4% -53.8%
Tỷ suất LNST 40.3%   27.5% 66.3% 26.9%
EPS 4,014   2,558 7,430 3,690
P/E 14.8   23.3 8.0 21.4
Nguồn: FiinPro
Cập nhật kết quả kinh doanh quý 4 công ty mẹ: TRUNG LẬP

Lợi nhuận giảm 50% dù doanh thu vẫn tăng 14.4% so với cùng kỳ
- Doanh thu (đều từ mảng cao su) tăng 14% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giá bán tăng cao.
- Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 6.8% lên 13.2% do hoạt động bán cao su có tỷ lệ chi phí cố định cao (chi phí nhân sự và khấu hao vườn cây). Do đó, LN gộp tăng tới 125%
- Lãi tài chính thuần tăng 13% yoy, đạt 169 tỷ trong Q4/2021 và tăng 26% đạt 231 tỷ trong năm 2021, chủ yếu nhờ khoản cổ tức từ NTC và 1 công ty con sở hữu KCN Tân Bình
- Chi phí bán hàng và quản lý đạt 38 tỷ (tăng 46% yoy) do PHR trích lập 22 tỷ dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
- Thu nhập khác giảm tới 97%, từ 332 tỷ xuống chỉ còn 12 tỷ do không còn lợi nhuận từ đền bù đất. Trong Q4/2020, PHR ghi nhận 304 tỷ thu nhập đền bù đất từ NTC. Dự án VSIP3 đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể và VSIP sẽ bắt đầu phát triển và hạch toán lợi nhuận từ dự án này trong năm 2022
- Cuối cùng, LNST giảm 50% do không còn lợi nhuận từ đền bù đất
1900.1055