Các ngân hàng TMCP tăng tốt nhờ hiệp định EVFTA, thị trường vẫn giảm điểm do VIC, GAS - Mỗi ngày 1 mã cổ phiếu

CÁC NGÂN HÀNG TCMP TĂNG TỐT NHỜ HIỆP ĐỊNH EVFTA; THỊ TRƯỜNG VẪN GIẢM ĐIỂM DO VIC
- Thị trường đi ngang trong biên độ hẹp suốt phiên. Thị trường nhìn chung khá cân bằng
- 1 số ngân hàng lớn như TCB VPB MBB ACB TPB tăng tốt nhờ hiệp định thương mại EVFTA. Trong khi đó, nhóm ngân hàng nhà nước (CTG BID) lại giảm điểm
- Các ngành tăng điểm khác gồm có chứng khoán, công nghệ, y tế, tiện ích, và logistics
- VIC đóng góp lớn nhất vào chiều giảm, và ngành giảm điểm là bất động sản, bán lẻ, săm lốp, thủy sản, và điện
- Thanh khoản tăng: 5% thấp hơn trung bình 20 phiên, nhưng 11% cao hơn ngày giao dịch liền trước
- Khối ngoại bán ròng 4 phiên liên tiếp, tập trung bán MSN (20 tỷ) HPG (16 tỷ) NVL (11 tỷ)
Bản tin hàng ngày      

-Hiệp định EVFTA: 99% số dòng thuế nhập khẩu từ EU được xoá trong vòng 10 năm
Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế, tương đương 64,5% kim ngạch nhập khẩu từ EU, sau 10 năm là khoảng 99% số dòng thuế, tương đương 99,8% kim ngạch nhập khẩu từ EU.

- Các TCTD EU có thể nắm 49% vốn tại 2 ngân hàng Việt Nam
Việt Nam cam kết trong vòng 5 năm tới cho phép TCTD từ EU sở hữu 49% vốn tại 2 ngân hàng thương mại trong nước (không bao gồm 4 ngân hàng nhà nước là VCB BID CTG và Agribank). Hiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TCTD Việt Nam theo quy định là 30% vốn.

 

 

Mỗi ngày 1 cổ phiếu          
Tổng Công ty Khí Việt Nam - Mã: GAS
Giá cổ phiếu tại ngày 14/02/2020       88,500
PE hiện tại         14.0
Vốn hóa (tỷ)         167,471
           
Tỷ VND 2016A   2017A 2018A 2019E
Doanh thu 59,076   64,522 75,612 75,348
yoy -8.1%   9.2% 17.2% -0.3%
LNST 7,020   9,685 11,454 11,941
yoy -18%   38.0% 18.3% 4.3%
Tỷ suất LNST 11.9%   15.0% 15.1% 15.8%
EPS 3,668   5,060 5,984 6,239
P/E 23.9   17.3 14.6 14.2
Nguồn: FiinPro
Cập nhật lợi nhuận 2019: TRUNG LẬP

- Lợi nhuận tăng 4.3% nhờ doanh thu tài chính tăng và chi phí giảm
+ Doanh thu giảm 0.3%, trong đó sản lượng khí tăng 2.2% yoy đạt 9.9 tỷ m3, và giá bán lại giảm do giá dầu FO trung bình trong năm 2019 giảm 9,4% yoy còn 361 USD/tấn
+ Lợi nhuận gộp giảm 2.9% và biên lợi nhuận gộp giảm từ 23.1% xuống 22.5% do giá bán giảm, trong khi đó giá mua khí đầu vào từ chủ mỏ lại tăng ~3%
+ Lợi nhuận tài chính tăng 66% (~565 tỷ) do lãi tiền gửi tăng và chi phí lãi vay giảm
+ Chi phí bán hàng và quản lý giảm 13.2% (~500 tỷ) do chi phí lương, chi phí khấu hao, và chi phí vận chuyển giảm, lý do có thể là vì GAS không còn hợp nhất PGS từ tháng 10/2019.

- Chất lượng tài sản thuộc nhóm dẫn đầu các công ty trên sàn
+ Dòng tiền từ sản xuất kinh doanh dương 12,830 tỷ; được dùng để giảm nợ vay, trả cổ tức, và tăng số dư tiền mặt
+ Số dư nợ vay giảm 2,090 tỷ xuống còn 2,800 tỷ, chỉ chiếm 4.5% tổng tài sản
+ Số dư tiền mặt lên tới 29,390 tỷ; chiếm 47% tổng tài sản
1900.1055