Biến động khá mạnh quanh ngưỡng 970 điểm với thanh khoản cao, PVS - Mỗi ngày 1 mã cổ phiếu

BIẾN ĐỘNG KHÁ MẠNH QUANH NGƯỠNG 970 ĐIỂM VỚI THANH KHOẢN CAO
- Vn-Index biến động khá mạnh quanh ngưỡng 970 điểm, nhưng đã tăng điểm tốt từ cuối phiên chiều để đóng cửa cao nhất ngày
- Áp lực bán là rất lớn do Vn-Index đang ở vùng cao nhất của năm 2020
- Thị trường khá phân hóa: các ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, và tiện ích tăng mạnh; trong khi đó nhóm bất động sản và bán lẻ lại giảm
- Thanh khoản hiện đang rất cao, Vn-Index có thể đã đang ở vùng đỉnh giá. Nhà đầu tư nên thận trọng trong việc mua mới cổ phiếu
- Thanh khoản tăng mạnh: 30.3% cao hơn trung bình 20 phiên, và 22.3% cao hơn ngày giao dịch liền trước.
- Khối ngoại mua ròng khá mạnh, tập trung mua VIC (309 tỷ) VNM (101 tỷ) VRE (50 tỷ) VCB (44 tỷ) MBB (41 tỷ)
Bản tin hàng ngày      

- Chiến lược phát triển 2021-2030: Tăng quy mô của thị trường chứng khoán
Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, Chính phủ đề xuất nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động của TTCK để thực sự trở thành một kênh huy động vốn chủ yếu của nền kinh tế.

- Quốc hội thông qua kế hoạch “giải cứu” Vietnam Airlines
Theo phương án Quốc hội thông qua, Vietnam Airlines sẽ được chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ mà không cần đáp ứng điểm b khoản 2 điều 15 luật chứng khoán (Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán). Trước đó, HVN đã đề xuất gói hỗ trợ 12.000 tỷ đồng, bao gồm vay 4.000 tỷ đồng và tăng vốn 8.000 tỷ đồng. Hiện SCIC đang nắm 86.2% vốn tại HVN.

 

 

Mỗi ngày 1 cổ phiếu          
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Mã: PVS
Giá cổ phiếu tại ngày 18/11/2020       15,700
PE hiện tại         11.4
Vốn hóa (tỷ)         7,456
           
Tỷ VND 2017A   2018A 2019A 2020F
Doanh thu 16,921   14,638 16,968 19,263
yoy -9.4%   -13.5% 15.9% 13.5%
LNST 1,007   1,047 849 800
yoy -3%   4.0% -18.9% -5.8%
Tỷ suất LNST 6.0%   7.2% 5.0% 4.2%
EPS 2,112   2,041 1,777 1,674
P/E 5.9   6.1 7.0 9.4
Nguồn: FiinPro
Cập nhật kết quả kinh doanh quý 3: TRUNG LẬP

- Mảng cơ khí dầu khí (M&C) hồi phục nhờ đẩy nhanh tiến độ các dự án
Doanh thu mảng M&C tăng 61.8% yoy và LN gộp tăng 225% yoy, đóng góp tới 64.2% vào tổng LN gộp. PVS đã đẩy nhanh tiến độ các dự án Sao Vàng (tiến độ đạt 99,28%) và Đại Nguyệt (tiến độ đạt 46,48%), dự án GALLAF – Al Shaheen (tiến độ tổng thể đạt 74,42%), và dự án LNG Thị Vải (tiến độ tổng thể đạt 24%)…Tuy nhiên, tổng giá trị hợp đồng còn lại (backlog) đã giảm mạnh -44% yoy. Qua đó giúp LN gộp PVS tăng mạnh 94%

- Mảng cho thuê kho nổi có thêm FSO Sao Vàng – Đại Nguyệt từ 2021
Mảng FPSO/FSO doanh thu tăng 34%, nhưng LN gộp lại giảm 34% yoy. Kho nổi FPSO Lam Sơn đã ký hợp đồng dài hạn đến tháng 6/2021, giá trị hợp đồng ước tính 122.87 triệu USD (ký vào 16/03/2020), tương đương mức giá thuê trên 80,000 USD/ngày. Ngoài ra, từ 2021, PVS sẽ đưa vào khai thác kho nổi FSO Golden Star từ mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt, sức chứa dự kiến 650,000 thùng dầu.

- Chi phí bán hàng và quản lý chỉ tăng nhẹ 8.5% (tương đương tăng 14 tỷ); doanh thu tài chính thuần cũng tăng nhẹ 2 tỷ

- Do đó, lợi nhuận thuần tăng 217% nhờ đẩy nhanh tiến độ các dự án cơ khí, trong khi chi phí được kiểm soát tốt
1900.1055