7 phiên tăng liên tiếp, nhiều mã tiếp tục tăng trần, FPT - Mỗi ngày 1 mã cổ phiếu

7 PHIÊN TĂNG LIÊN TIẾP, NHIỀU MÃ TIẾP TỤC TĂNG TRẦN
- Thị trường mở cửa tăng nhẹ, nhưng đã tiếp tục tăng mạnh hơn trong suốt thời gian còn lại
- Nhiều cổ phiếu lớn như SSI GAS DRC D2D HT1 thậm chí tăng trần
- Độ rộng thị trường khá tốt, số lượng mã tăng điểm là khá lớn
- Nhóm tăng điểm có dầu khí, dược phẩm, ngân hàng, săm lốp, hàng tiêu dùng, và tiện ích, trong khi nhóm giảm điểm gồm có chứng khoán và bán lẻ
- Thanh khoản tăng: 17% cao hơn trung bình 20 phiên, và 32% cao hơn ngày giao dịch liền trước
- Khối ngoại bán ròng 8 phiên liên tiếp, tập trung bán VIC (127 tỷ) HPG (34 tỷ) POW (32 tỷ) HDB (25 tỷ) PVT (24 tỷ)
Bản tin hàng ngày      

- ILO: Thế giới có thể mất 195 triệu việc làm đến quý II vì Covid-19
ILO dự đoán đại dịch Covid-19 có thể khiến số giờ làm việc trên toàn cầu giảm 6,7% trong quý II, tương đương 195 triệu người lao động toàn thời gian bị mất việc.

- Fitch hạ dự báo tăng trưởng 2020 của Việt Nam xuống còn 3,3%, thấp nhất kể từ năm 1980
Các dự báo của Fitch với kinh tế Việt Nam năm 2020: tăng trưởng GDP sẽ giảm xuống còn 3,3% vào năm 2020, từ mức 7,0% vào năm 2019, do đại dịch. Đây sẽ là tốc độ tăng trưởng hàng năm thấp nhất kể từ giữa những năm 1980. Tuy nhiên, dự báo cho năm 2020 là không chắc chắn và có rủi ro sẽ còn giảm thêm, tùy thuộc vào diễn biến của đại dịch, cả ở Việt Nam và các nước khác. Fitch giả định dịch sẽ được ngăn chặn vào nửa cuối năm nay. Các ngành du lịch và xuất khẩu đặc biệt dễ bị tổn thương. Fitch dự báo thâm hụt ngân sách sẽ tăng lên 6,5% GDP vào năm 2020, từ mức ước tính 3,4% vào năm 2019 và nợ nước ngoài tăng lên 42,5% GDP, so với khoảng 38% GDP vào năm 2019. Tuy nhiên, Fitch kỳ vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi vào năm 2021, với mức tăng trưởng dự kiến ​​là 7,3% khi nhu cầu bên ngoài và trong nước dần hồi phục theo xu hướng toàn cầu và khu vực.

 

Mỗi ngày 1 cổ phiếu          
Công ty Cổ phần FPT - Mã: FPT
Giá cổ phiếu tại ngày 09/04/2020       46,850
PE hiện tại         10.2
Vốn hóa (tỷ)         31,961
           
Tỷ VND 2017A   2018A 2019A 2020F
Doanh thu 42,659   23,214 27,717 29,000
yoy 7.9%   -45.6% 19.4% 4.6%
LNST 2,932   2,620 3,135 3,300
yoy 47%   -10.6% 19.7% 5.3%
Tỷ suất LNST 6.9%   11.3% 11.3% 11.4%
EPS 0   3,903 4,220 4,837
P/E 8.5   12.0 11.1 9.7
Nguồn: FiinPro
Cập nhật đại hội cổ đông 2019:

- Kết quả kinh doanh quý 1 khả quan và kế hoạch kinh doanh 2020
Doanh thu và lợi nhuận quý I ước đạt khoảng 6,580 tỷ đồng và 1,142 tỷ đồng; tăng trưởng 16% và 19% yoy. ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu đạt 32,450 tỷ đồng, tăng 17,1%; lợi nhuận trước thuế tăng 18% đạt 5,510 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là kế hoạch được xây dựng trước trước khi có đại dịch Covid-19. Nhìn chung, Covid-19 có tác động kém tích cực với FPT, mức độ tùy thuộc từng lĩnh vực. Do đó, nhiều khả năng FPT sẽ giảm kế hoạch kinh doanh quý 2/2020 15%.

- Kế hoạch trả cổ tức cho năm 2019 và 2020
Cho năm 2019, FPT dự kiến sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt lần thứ 2 thêm 1,000/cp và trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20:3 trong quý 2/2020. Như vậy, tổng cổ tức tiền mặt sẽ trả cho năm 2019 là 2,000/cp, tương đương tỷ lệ cổ tức 4.3%. Cho năm 2020, FPT dự kiến tiếp tục trả cổ tức 2,000/cp (tương đương với 2,300/cp với số lượng cổ phiếu hiện tại; tương đương tỷ lệ cổ tức 4.9%)

- Phát hành ESOP giai đoạn 2020-2025
ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phát hành ESOP giai doạn 2020-2025 cho lãnh đạo cao cấp (thuộc danh sách lãnh đạo kế cận cho tương lai của FPT). Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và giá cổ phiếu FPT trên sàn; tuy nhiên, không quá 0.25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu sẽ phát hành với giá 10,000/cp và được khóa trong 10 năm.
1900.1055